Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Informacja o petycjach rozpatrywanych od 6 września 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U.2017.1123.) 

wydruk do pliku pdf

Tekst ujednolicony: Ustawa o petycjach

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Gliwice

Rejestr petycji 2017

Rejestr petycji 2016

Rejestr petycji 2015


Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miasta Gliwice

Rejestr petycji 2017

Rejestr petycji 2016

Rejestr petycji 2015


Zbiorcza informacja o petycjach

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

2016

2015


Formularz petycji liczba odsłon strony: 20 835 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP