Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta 

wydruk do pliku pdf

Szukaj:


 

Zarządzenia Prezydenta Miasta

• zarządzenie Nr 4163/17

Dotyczy : ogłoszenia otwartego konkursów ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i prowadzenia Samopomocowych grup edukacyjnych opartych na metodzie study circle w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4162/17

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1032/2 obręb Żerniki, o powierzchni 0,0842 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Omańkowskiej. Z KW nr GL1G/00059299/7 stanowiącej własność miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4161/17

Dotyczy : oddania w użyczenie i zawarcia umowy użyczenia dotyczącej części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice na rzecz wnioskodawcy
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4160/17

Dotyczy : ogłoszenia otwartego konkursów ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu wzrostu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dotyczących organizacji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu edukacji finansowej pn. „Edukator finansowy”, w ramach realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4159/17

Dotyczy : nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1224/1, obręb Sikornik
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4158/17

Dotyczy : nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności działek nr 14/66, 14/67 i 14/68, obręb Nowe Gliwice, poł. w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4157/17

Dotyczy : ogłoszenia konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotycząca miasta Gliwice w 2017 r.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4156/17

Dotyczy : wyrażenia zgody na objęcie przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4154/17

Dotyczy : wyłączenia z przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Reymonta 20 w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4151/17

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 201 obręb Kłodnica, o powierzchni 0,0660 ha, położonej w Gliwicach pomiędzy ul. Kozielską a Góry Chełmskiej. Z KW nr GL1G/00085497/6 stanowiącej własność miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4150/17

Dotyczy : obciążenia działki nr 493/3, obręb Politechnika służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4149/17

Dotyczy : obciążenia działek nr 1571, 1572, 1573, obręb Stare Miasto, prawem służebności gruntowej
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4148/17

Dotyczy : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Kurs sztuk walk dla dzieci i młodzieży z osiedla Ligota Zabrska, realizowanego w 2017 r.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4147/17

Dotyczy : przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Horsta Bienka, , na okres do 3 lat, z przeznaczeniem terenu na dojazd
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4146/17

Dotyczy : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Goduli, na rzecz wnioskodawcy
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4145/17

Dotyczy : przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do trzech lat i zawarcia pierwszej umowy dzierżawy na rzecz wnioskodawcy, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach pomiędzy ul. Nad Łakami i ul. Kolejową obejmującej częśc działki nr 480, obręb Czechowice Zachód
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4144/17

Dotyczy : przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia umowy dzierżawy z wnioskodawcą nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej, w obrębie Bojków wschód, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem terenu na ogród przydomowy i uprawy rolne
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4143/17

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej przy ul. Architektów, obejmującej działki nr 1841/1 i 1841/2 obręb Ostropa Północ
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4142/17

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 77/47, obręb Czechowice Północ, wraz z udziałem wynoszącym 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości oraz uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-6789/14 z dnia 14.10.2014
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4141/17

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 77/46, obręb Czechowice Północ, wraz z udziałem wynoszącym 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości oraz uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-6788/14 z dnia 14.10.2014
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 7561 - wyświetlono 20


 liczba odsłon strony: 185 586 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP