Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Zarządzenia Prezydenta Miasta 

wydruk do pliku pdf

Szukaj:


 

Zarządzenia Prezydenta Miasta

• zarządzenie Nr 4001/17

Dotyczy : sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 4000/17

Dotyczy : zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice na rzecz Wnioskodawcy
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3999/17

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 479 obręb Sikornik, zapisanej w KW nr GL1G/00134015/3 oraz niezabudowanej działki nr 1185 obręb Sikornik, zapisanej w KW nr GL1G/00047084/0, o łącznej powierzchni 0,0208 ha, położonych w Gliwicach przy ul. Skowrończej 11, stanowiących własność miasta Gliwice, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3998/17

Dotyczy : sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr III położonego przy ul. Zygmunta Starego 33 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem w którym znajduje się lokal
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3997/17

Dotyczy : sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Słowackiego 37 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem w którym znajduje się lokal
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3995/17

Dotyczy : przeznaczenia do przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Błogosławionego Czesława 38 w Gliwicach
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3994/17

Dotyczy : nieodpłatnego nabycia przez Miasto Gliwice użytkowania wieczystego działki nr 1972 obręb Szobiszowice, zajętej pod ul. Sztabu Powstańczego
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3993/17

Dotyczy : obciążenia działek gminnych nr 245 i 248, obr. Kłodnica, służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych/właścicieli działek nr 249 i 250 obr. Kłodnica
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3992/17

Dotyczy : uchylenia zarządzenia nr PM-3835/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gliwice od Skarbu Państwa- jako dotychczasowego właściciela w rozumieniu art. 4 ustawy o własności lokali- prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. św. Marka 44-50, obejmującej działkę nr 374 o pow. 0,3541ha, obręb Zatorze, zapisanej w KW nr GL1G/00082001/2 oraz udział wynoszący 58/1000 w prawie własności budynku położonego na ww. działce -związany z niewyodrębnionymi lokalami znajdującymi się w tym budynku.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3991/17

Dotyczy : przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Myśliwskiej
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3990/17

Dotyczy : przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na północ od ul. Ciesielskiej
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3989/17

Dotyczy : przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanych działek nr 1084 i 1085 obręb Sośnica, zapisanych w KW nr GL1G/00012450/3, o łącznej powierzchni 0,1645 ha, położonych w Gliwicach przy ul. Młodego Górnika 13, stanowiących własność miasta Gliwice, oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3986/17

Dotyczy : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie organizacji opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka w 2017 r.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3985/17

WYKONANE
Dotyczy : zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 r.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3982/17

Dotyczy : zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej mieszczącej się przy ul. Odrowążów 26-30
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3981/17

Dotyczy : zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej mieszczącej się przy ul. Paderewskiego 30-32
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3980/17

Dotyczy : zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej mieszczącej się przy ul. Szarej 12-12B
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3979/17

Dotyczy : zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej mieszczącej się przy ul. Gierymskiego 54-56
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3978/17

Dotyczy : zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej mieszczącej się przy ul. Kolberga 40-46
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf

• zarządzenie Nr 3976/17

WYKONANE
Dotyczy : zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 r.
ikonka pdfikonka pdfikonka pdf
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 7415 - wyświetlono 20


 liczba odsłon strony: 180 643 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP