oznaczenie sprawy ZA.271.97.2018
UM.587109.2018
 
Zamawiający:
Miasto Gliwice
Wydział Zamówień Publicznych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 110 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Odtworzenie nawierzchni trasy rowerowej znajdującej się poza pasem dróg publicznych w rejonie ul. Kozielskiej.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH ORFIN
sp. z o.o. sp. komandytowa
GENERAŁA SIKORSKIEGO 5A  41-922 RADZIONKÓW
295 200,00 
30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót
do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego
 2
EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41   41-800 ZABRZE
594 090,00 
20 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót
do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego
 3
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW
ULIC I MOSTÓW S. A.
NAD BYTOMKĄ 1   44-100 GLIWICE
 429 055,99
20 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót
do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego
 4
PUH DOMAX ARKADIUSZ MIKA
GRABIŃSKA 8   42-283 BORONÓW
 692 336,25
20 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót
do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego

Danuta Barańska
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie) 
 
Krystyna Zajączkowska
.....................................................................................
(osoba_zatwierdzająca treść zestawienia)