oznaczenie sprawy ZDM.26.15.2018
 
Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 200 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Rozbudowa systemu detekcji dla pieszych i rowerzystów w Gliwicach - doposażenie sygnalizacji świetlnych w system wideodetekcji dla rowerzystów


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PKIMSA CARBOAUTOMATYKA
BUDOWLANYCH 168  43-100 TYCHY
393 600,00 
60 dni od dnia podpisania umwoy
2 lata
Zgodnie z SIWZ

Paweł Pendziałek
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)