Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Miejski Rzecznik Konsumentów 

wydruk do pliku pdf

Miejski Rzecznik Konsumentów
Izabella Leśniewska-Drwięga

Główny Specjalista
Anna Nidzińska

Sekretariat Rzecznika
Małgorzata Pietrzak
InspektorINFOLINIA KONSUMENCKA - 801 440 220

 

 

Mieszkańcy miasta Gliwice mogą uzyskać pomoc prawną rzecznika w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pokój 250, II piętro, tel. (32) 23-91-170, najpóźniej jednak 30 minut przed końcem pracy urzędu, ze względu na konieczność analizy dokumentów.


Mieszkańcom powiatu gliwickiego w rozwiązywaniu problemów konsumenckich pomaga Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17  tel. 32/ 331 69 26.

Adresy innych rzeczników konsumentów znajdą Państwo na stronie:
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/

 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów strona:

http://www.uokik.gov.pl

http://porady.konsumenci.org/

 

Rzecznik Finansowy

http://www.rf.gov.plRzecznik w każdej sprawie o charakterze konsumenckim (to wszelkie spory natury prawnej, wynikające z umowy zawartej między osobą fizyczną a przedsiębiorcą) zapewni mieszkańcom miasta Gliwice bezpłatną poradę prawną i udzieli informacji koniecznej do ochrony ich interesów.

Za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej udzielane są jedynie ogólne informacje o sposobie załatwienia sprawy konsumenckiej nieanonimowym mieszkańcom miasta Gliwice.
Nie udziela się na odległość porad prawnych dotyczących zawartych umów.


W przypadku sporów wynikających z zawartych umów, wymagających analizy często różnych dokumentów prosimy o osobisty kontakt z biurem rzecznika.
Interwencje rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.
W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą m. in. udzieleniu porady prawnej, na wystąpieniu w jego imieniu do przedsiębiorcy lub prowadzeniu mediacji, powinien dostarczyć kopie dokumentów dot. kwestii spornej. Przede wszystkim:

  1. dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej,
  2. dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
  3. inne dokumenty dotyczące sprawy.
Rzecznik może:
  • podjąć się przeprowadzenia mediacji pomiędzy stronami sporu
  • wystąpić z wnioskiem do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego za zgodą konsumenta i w jego imieniu
  • wystąpić do sądu z roszczeniami przeciwko przedsiębiorcy dopuszczającemu się czynu nieuczciwej konkurencji o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków niedozwolonych działań
Rzecznik współpracuje z  właściwą terytorialnie delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta w zakresie:
  • podejmowania wspólnych działań związanych z edukacją konsumentów
  • wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumenta
  • prowadzenia mediacji i ewentualnego doprowadzania zaistniałych sporów do rozpatrzenia przez Polubowny Sąd Konsumencki.

INFORMACJE O PRAWACH KONSUMENTA
Stan prawny dotyczący umów konsumenckich zawartych po 25 grudnia 2014
1. Sprzedaż konsumencka

2.Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość

3.Upadłość konsumencka

4. Poradnik młodego konsumenta

5. Zarzut przedawnienia w obrocie konsumenckim

Stan prawny obowiązujący dla umów zawartych przed 25 grudnia 2014

1. Sprzedaż konsumencka
Stan prawny obowiązujący dla umów zawartych po 25 grudnia 2014
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
3. Usługi telekomunikacyjne
https://www.uke.gov.pl/poradniki-816

 

4. Usługi finansowe
5. Usługi turystyczne
6. Inne

TAURON OSTRZEGA

 


 


 liczba odsłon strony: 32 454 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP