Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Miejski Rzecznik Konsumentów 

wydruk do pliku pdf

Miejski Rzecznik Konsumentów
Izabella Leśniewska-Drwięga

Główny Specjalista
Anna Nidzińska

Sekretariat Rzecznika
Małgorzata Pietrzak
Inspektor


                                        

 


INFOLINIA KONSUMENCKA - 801 440 220

oraz 22/ 290 89 16

 

 

Mieszkańcy miasta Gliwice mogą uzyskać pomoc prawną rzecznika w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pokój 009, parter, tel. (32) 23-91-170, najpóźniej jednak 30 minut przed końcem pracy urzędu, ze względu na konieczność analizy dokumentów.


Mieszkańcom powiatu gliwickiego w rozwiązywaniu problemów konsumenckich pomaga Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17  tel. 32/ 331 69 26.

Adresy innych rzeczników konsumentów znajdą Państwo na stronie:
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/

 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów strona:

http://www.uokik.gov.pl

http://porady.konsumenci.org/

 

Rzecznik Finansowy

http://www.rf.gov.pl

 

Arbitraż Bankowy ZBP

https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/regulamin

 

Śląska Wojewódzka Inspekcja Handlowa Lista Rzeczoznawców

http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,157,lista-rzeczoznawcow

Rzecznik w każdej sprawie o charakterze konsumenckim (to wszelkie spory natury prawnej, wynikające z umowy zawartej między osobą fizyczną a przedsiębiorcą) zapewni mieszkańcom miasta Gliwice bezpłatną poradę prawną i udzieli informacji koniecznej do ochrony ich interesów.

Za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej udzielane są jedynie ogólne informacje o sposobie załatwienia sprawy konsumenckiej nieanonimowym mieszkańcom miasta Gliwice.


Nie udziela się na odległość porad prawnych dotyczących zawartych umów.
W przypadku sporów wynikających z zawartych umów, wymagających analizy często różnych dokumentów prosimy o osobisty kontakt z biurem rzecznika.


Interwencje rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.
W sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą rzecznika, polegającą m. in. udzieleniu porady prawnej, na wystąpieniu w jego imieniu do przedsiębiorcy lub prowadzeniu mediacji, powinien dostarczyć kopie dokumentów dot. kwestii spornej. Przede wszystkim:

  1. dowód potwierdzający zawarcie między konsumentem i przedsiębiorcą umowy cywilnoprawnej,
  2. dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
  3. inne dokumenty dotyczące sprawy.
Rzecznik może:
  • podjąć się przeprowadzenia mediacji pomiędzy stronami sporu
  • wystąpić z wnioskiem do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego za zgodą konsumenta i w jego imieniu
  • wystąpić do sądu z roszczeniami przeciwko przedsiębiorcy dopuszczającemu się czynu nieuczciwej konkurencji o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie skutków niedozwolonych działań
Rzecznik współpracuje z  właściwą terytorialnie delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta w zakresie:
  • podejmowania wspólnych działań związanych z edukacją konsumentów
  • wymiany informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumenta
  • prowadzenia mediacji i ewentualnego doprowadzania zaistniałych sporów do rozpatrzenia przez Polubowny Sąd Konsumencki.

INFORMACJE O PRAWACH KONSUMENTA
 
1. Sprzedaż konsumencka

2.Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość

3.Upadłość konsumencka

4. Poradnik młodego konsumenta

5. Zarzut przedawnienia w obrocie konsumenckim

 Usługi telekomunikacyjne
https://www.uke.gov.pl/poradniki-816

 

Usługi finansowe
 Usługi turystyczne
 Inne

TAURON OSTRZEGA

 

UOKiK OSTRZEGA  - OneLife Network może być piramidą finansową.

 


 


 liczba odsłon strony: 38 112 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP