Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu 

plik rss Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszuwydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

dz. nr 296 i 297, obręb Centrum, ul. Mitręgi


Prezydent Miasta Gliwice

ogłasza

6 maja 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpoczną się rokowania po IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice, obejmujących zabudowaną działkę nr 296, obręb Centrum, KW GL1G/00053840/3, wraz z przeniesieniem prawa własności zabudowy budynku administracyjno-biurowego o pow. użytkowej 3954 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 297, obręb Centrum, KW GL1G/00118278/6.

Wizualizacja

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6 525 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 129.833,13 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 6 395 166,87 zł
Zaliczka: 652 500,00 zł

Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004r. z późn. zm.), stanowi 1,989% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej ustawy, nieruchomość zabudowana zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi 98,011% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.

Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 297 oraz nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 296 zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr V/61/2011 z 17 marca 2011r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-3943/13 z 15 stycznia 2013 r.

I przetarg nieograniczony odbył się 6 września 2013 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył się 6 grudnia 2013 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
III przetarg nieograniczony odbył się 29 maja 2014 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.
IV przetarg nieograniczony odbył się 27 listopada 2014 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.


Uprawnienia nieruchomości
Uprawnienie ze służebności gruntowej po działce nr 300, objętej KW nr GL1G/00060190/3 polegającej na prawie dostępu do ścian budynku posadowionego w granicy działek nr 296 i nr 301 oraz działek nr 296 i 300, w celu dokonywania jego napraw, konserwacji oraz remontów na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 296.

Uprawnienie ze służebności gruntowej po działce nr 301, objętej KW nr GL1G/00091486/1, polegającej na prawie dostępu do ścian budynku posadowionego w granicy działek nr 296 i nr 301 oraz działek nr 296 i 300, w celu dokonywania jego napraw, konserwacji oraz remontów na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 296.

Mapa

Obciążenia nieruchomości
Na działce nr 296, obręb Centrum, ustanowiona została nieodpłatna służebność drogi polegająca na prawie przejazdu i przechodu od działki nr 295 (arch. 34/2) do ulic Mitręgi i Jagiellońskiej po działkach nr 296 (arch. 34/7) i 428 (arch. 35/5) na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 295 (arch. 34/2).

Działka nr 297, obręb Centrum, jest obciążona służebnością gruntową polegająca na prawie dostępu do muru oporowego posadowionego w granicy działki nr 297 z działką nr 300, w celu dokonywania napraw, konserwacji oraz remontów na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 300 objętej KW nr GL1G/00060190/3.

Opis nieruchomości
Budynek przy ul. Mitręgi 4 to reprezentacyjna budowla wzniesiona w okresie największej prosperity huty założonej przez Salomona Huldschinsky’ego. Mimo upływu lat wciąż wiele elementów przypomina o dawnej świetności – klatka schodowa z kutymi balustradami, sala konferencyjna i gabinet dyrektora z drewnianym wyposażeniem czy reprezentacyjne wejście do budynku. Prestiżu dodaje także wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta tuż obok budowanej Drogowej Trasy Średnicowej, która zapewni doskonałą komunikację w ramach aglomeracji górnośląskiej.

Właścicielem nieruchomości obejmującej działki nr 296 i 297 w obrębie Centrum, o łącznej powierzchni 0,2506 ha, jest Skarb Państwa, a prawo użytkowania wieczystego ustanowione zostało do 5 grudnia 2089 r. i przysługuje Gminie Gliwice.
Nieruchomość zabudowana obejmuje działkę nr 296, obręb Centrum, o powierzchni 0,1944 ha i nieregularnym kształcie. Działka jest w większości zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym, położnym przy ul. Mitręgi 4. Powierzchnia zabudowy wynosi 1447m2, a powierzchnia użytkowa 3954 m2.
Budynek został wniesiony w latach 1913 – 1915. Wybudowany został w technologii tradycyjnej i składa się z dwóch części: wyższej i niższej. Cześć wyższa, przyległa do ul. Mitręgi, składa się z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru i dwóch pięter. Cześć niższa, przyległa do ul. Piwnej, składa się z trzech kondygnacji: piwnicy, parteru i piętra.
Konstrukcja budynku:
• fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe,
• stropy – nad piwnicą ogniotrwałe – typu Kleina na profilach stalowych, pozostałe drewniane,
• ściany – murowane z cegły,
• dach – w części wysokiej konstrukcji drewnianej, wielospadowy z lukarnami, o układzie krokwiowym, z czterema rzędami podpór słupowych skratowanych, usztywnionymi mieczami, w kaletnicy budynku głównego zabudowana wieżyczka, całość kryta dachówką (w 2008 roku przeprowadzono remont dachu); w części niższej dach konstrukcji drewnianej, kryty papą.
Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, telefoniczną, centralnego ogrzewania z lokalnej wymiennikowi (obecnie nieczynna, bez podłączenia). Instalacje w większości wymagają naprawy lub wymiany.

Program użytkowy:
PIWNICE:  47 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 1085,46 m2
PARTER:  32 pomieszczenia o łącznej powierzchni uzytkowej 1080,24 m2
I PIĘTRO:  34 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 1066,40 m2
II PIĘTRO:  21 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 722,61 m2

Decyzją K-RD-KL/4150/965/4/06 (nr rej. B/85/07) Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z 5 lutego 2007 roku wystrój gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej zostały wpisane do rejestru zabytków. Prace konserwatorskie przy wystroju obu sal oraz ewentualna zmiana miejsca przechowywania zabytków wymaga uzyskania pozwolenia ŚWKZ w Katowicach, zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku (DzU.2003.162.1568).
Wystrój gabinetu dyrektora i sali konferencyjnej w budynku Zarządu Huty 1 Maja w Gliwicach przy ul. Mitręgi 4 tworzą:

SALA KONFERENCYJNA:
• masyw stolarski wraz z kominkiem, zegarem, witryną
i drzwiami,
• obraz „Personifikacja handlu i przemysłu”,
• obraz „Personifikacja ognia”,
• obraz „Personifikacja wiatru”,
• obraz „Personifikacja wody”,
• obraz „Personifikacja światła”.

sala konferencyjna

GABINET DYREKTORA:
• masyw stolarski z kominkiem, schowkami i drzwiami,
• 2 obrazy „Scena rodzajowa o tematyce hutniczej”,
• 2 obrazy z wicią arabeskową i aniołem,
• 2 obrazy z arabeską i medalionem z motywem hutniczym,
• 2 obrazy z arabeską i motywem hutniczym,
• 2 obrazy z dekoracja roślinną,
• biurko drewniane.

Gabinet dyrektora

Działka nr 297, obręb Centrum, o powierzchni 0,0562 ha, jest niezabudowana i posiada kształt nieregularny.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego
Dla działki nr 296, obręb Centrum, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 877,71 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem VAT; ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). Wysokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są aktualizowane w oparciu o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku bez wezwania.

Dla działki nr 297, obręb Centrum, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 5010,62 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem VAT; ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). Wysokość opłaty może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są aktualizowane w oparciu o art. 77 i 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin wnoszenia opłat do 31 marca każdego roku bez wezwania.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, obejmującego dzielnice przemysłowo-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej (uchwała nr XXXVIII/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r.), teren położony w Gliwicach przy ul. Mitręgi 4 obejmujący działkę nr 296, obręb Centrum, oznaczony jest symbolem 5U – co oznacza: Tereny usług różnych – istniejące.

Przeznaczenie podstawowe:
usługi różne, w tym obiekty biurowe i administracyjne.

Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza (garaże budynki pomocnicze),
c) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
d) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
e) zieleń urządzona.

Obszar działki nr 296, obręb Centrum, jest w całości objęty zasięgiem Obszaru rewitalizacji
Budynek przy ul. Mitręgi 4 objęty jest ochroną konserwatorską na mocy prawa miejscowego.

Dla terenu obejmującego działkę nr 297, obręb Centrum, nie ma w chwili obecnej obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej z 17 grudnia 2009 r.) teren położony w Gliwicach obejmujący działkę nr 297, obręb Centrum, oznaczony jest symbolem Ł-U – co oznacza: Tereny usług różnych.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie.
UWAGA! Prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną pod nr 32/239-12-21 lub 32/239-12-19 (sekretariat) o chęci oględzin nieruchomości w danym terminie, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem. Powyższa informacja jest konieczna, aby nieruchomość została udostępniona do oględzin.


Cel rokowań
Celem rokowań jest zbycie przedmiotowej nieruchomości za najwyższą zaproponowaną cenę, bez dodatkowych warunków. Dopuszczalne jest rozłożenie ceny nieruchomości uzyskanej w drodze rokowań na raty – zgodnie z art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Informujemy, że sposób zapłaty nie wpływa na wybór oferty – jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Sposób płatności
W przypadku rozłożenia ceny na raty wysokość pierwszej raty nie może być niższa niż 50% zaoferowanej ceny. Pozostała kwota rozłożona zostanie na maksymalnie 9 równych rat i okres 10 lat, płatnych: miesięcznie (do ostatniego dnia każdego miesiąca), kwartalnie (do ostatniego dnia każdego kwartału) lub rocznie (do 31 marca każdego roku). Sposób zapłaty należy opisać w ofercie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie dyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Ponadto, nieuiszczenie rat w ustalonych terminach skutkować będzie naliczeniem odsetek. Dopuszczalna jest wcześniejsza spłata rat, niż zadeklarowana w ofercie.

UWAGA!
Informujemy, że w przypadku rozłożenia ceny nieruchomości (ustalonej w drodze rokowań) na raty, zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

W związku z powyższym przedsiębiorca decydujący się na wariant rozłożenia ceny nieruchomości na raty, zobowiązany jest do przedłożenia na rokowaniach:
1. wniosku o rozłożenie należności na raty (spełniającego wymogi określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (DzU z 2010r. nr 53, poz. 311));
2. oświadczenia, że w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy de minimis oferowana cena zostanie zapłacona jednorazowo.

Warunki uczestnictwa w rokowaniach:
• wpłacenie zaliczki w wymaganym terminie i wysokości;
• zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego przez osobę obecną na rokowaniach;
• w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej – okazanie stosownego pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu Miejskiego;
• w przypadku pełnomocnika osoby prawnej – okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego;
• w przypadku osoby prawnej – okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesiecy przed rokowaniami) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
• w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed rokowaniami) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności związanych z rokowaniami konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Zaliczka
Zaliczkę w wysokości 652 500,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z zaznaczeniem „Rokowania działka nr 267 i 297, obręb Centrum, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Zaliczka winna być uznana na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 29 kwietnia 2015 r.
Wpłacona zaliczka podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości (w przypadku płatności jednorazowej) lub na poczet pierwszej raty (w przypadku rozłożenia na raty) zaoferowanej przez uczestnika, który wygra rokowania;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inne rokowania lub przetarg;
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie.

Zgłoszenie
Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub przesłać pocztą. Zgłoszenie powinno wpłynąć do 29 kwietnia 2015 r. do godz. 17.00, z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu korespondencji do urzędu, a nie data wysyłki. Kopertę należy zaadresować na adres:
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Gliwicach
Ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

z dopiskiem „ZGŁOSZENIE NA ROKOWANIA, DZ. NR 296 i 297, OBRĘB CENTRUM – NIE OTWIERAĆ”.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia zgłoszenia,
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – jednorazowo lub w ratach. W przypadku wybrania płatności w ratach należy podać liczbę rat i sposób ich zapłaty (miesięcznie, kwartalnie czy rocznie),
• kopie dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku,
• podpis oferenta.

Przebieg rokowań

I etap – część pisemna – jawna
• Komisja podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń, sprawdza dowody wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).
• Komisja otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań.
• Komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań.
• Komisja ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
• nie odpowiadają warunkom rokowań,
• zostały złożone po wyznaczonym terminie,
• nie zawierają wymaganych danych lub dane te nie są kompletne oraz nie zawierają dowodów wpłat lub dowodów zwolnienia od tego obowiązku,
• są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

II etap – część ustna – niejawna
Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz oferowanej ceny osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Dodatkowe propozycje cenowe uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu, z zastrzeżenie, że oferent ma prawo do jednej zmiany (podniesienia) proponowanej ceny. Komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia II etapu rokowań w terminie późniejszym.

Po przeprowadzeniu części ustnej rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy, przy czym w przypadku złożenia przez uczestników rokowań najwyższych równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami. Za oferty równorzędne uważa się oferty równe co do proponowanej ceny.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Osoba, która wygra rokowania, zobowiązana jest do zapłaty zaproponowanej ceny (dotyczy płatności jednorazowej) nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej prawo własności z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym rachunku bankowym. W przypadku rozłożenia na raty – pierwsza rata wynegocjowanej ceny nieruchomości podlega zapłacie nie później niż 2 dni przed zawarciem umowy sprzedaży, a następne raty podlegają zapłacie w terminach ustalonych w protokole rokowań, z zastrzeżeniem, że ostatnia rata musi być uiszczona przed upływem 10 roku od chwili wpłaty pierwszej raty. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Wierzytelność miasta Gliwice w stosunku do nabywcy o zapłatę reszty ceny sprzedaży podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości.

Akt notarialny powinien być zawarty do 26 maja 2015 r.

Osoba, która wygra rokowania, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

Dodatkowych informacji na temat warunków rokowań udzielają pracownicy w godzinach przyjęć: poniedziałki i piątki – 8.00-10.00, wtorki i środy – 13.00-16.00, czwartki – 13.00-17.00, tel. 32/239-12-21.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3943/2013 z 15 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU.2014.518).

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania rokowań zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Okres publikacji ogłoszenia : od 05-03-2015 00:00:00 do 06-05-2015 12:00:00


 liczba odsłon strony: 3 559 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP