Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Komunikaty 

plik rss Komunikatywydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr PM-1723/15
Prezydenta Miasta Gliwice z 15 października 2015 r.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
W SPRAWIE
NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GLIWICACH

§ 1. Działające na terenie miasta Gliwice organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki organizacyjne miasta mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach.

§ 2. Zgłoszenie podpisane przez kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz przez osobę upoważnioną do reprezentacji organizacji lub kierującą jednostką organizacyjną miasta, zgłaszającą kandydata, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 w biurze podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 w terminie do 20 listopada 2015 r. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia, w tym numer Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata,
  3. uzasadnienie zgłoszenia kandydata, w tym informacje o pracy kandydata na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na zgłoszenie kandydatury i powołanie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. DzU z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

§ 4. Powołanie przez Prezydenta Miasta Gliwice członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w niniejszym ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
§ 5. Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.
§ 6. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Gliwice.
§ 7. Do zadań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacja ich praw,
  2. opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. ocena realizacji programów,
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Gliwice pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Zastępca Prezydenta Miasta
Krystian Tomala


Okres publikacji ogłoszenia : od 19-10-2015 00:00:00 do 20-11-2015 15:00:00


 liczba odsłon strony: 1 507 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP