Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Ogłoszenia i powiadomienia urzędowe 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Informacja o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej.


Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 stycznia do 18 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21), w następujący sposób:

poniedziałki i piątki - w godz.   8.00 – 12.00
wtorki i środy - w godz. 12.00 – 16.00
czwartki - w godz. 13.00 – 17.00

w pokoju numer 510 (V piętro).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach – sala 146 (I piętro) o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2016 roku.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta dodatkowo Rada Miasta.

 

uchwała.pdf

rysunek planu.jpg

prognoza_oddziaływania_na_środowisko.pdf

rysunek do prognozy.jpg

uzasadnienie.pdf

 

 


Okres publikacji ogłoszenia : od 21-01-2016 12:00:00 do 03-03-2016 23:59:59


 liczba odsłon strony: 246 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP