Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Budżet obywatelski 

wydruk do pliku pdf
Szukaj:

 

Gliwicki Budżet Obywatelski 2018:

Nr wnioskuOsiedleWnioskodawcaNazwa zadania proponowana przez wnioskodawcęJednostka weryfikująca wniosekNazwa zadania do publikacjiWynik weryfikacjiUzasadnienie wyniku weryfikacjiDo pobrania
001TrynekMieszkaniec GliwicBudowa parkingu na osiedlu Gliwice Trynek na działce nr 558MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHnegatywnyBudowa parkingu byłaby sprzeczna z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Teren został opisany jako teren zieleni urządzonej.
002 - połączony ze 145BrzezinkaKrystyna SzpilaUtworzenie placu zabaw ze zjeżdżalnią linowąMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHpozytywny
003ŁabędyMaria WilkońRemont ulicy i budowa miejsc parkingowych przy ul. KosmonautówZARZĄD DRÓG MIEJSKICHRemont ulicypozytywnyZły stan nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc postojowych. Remont drogi podwyższy komfort użytkowników oraz poprawi estetykę otoczenia.
004TrynekJadwiga KozikWykonanie chodników z kostki brukowej umożliwiających dojście do Szkoły Budowlano-Ceramicznej i Przychodni "Bracka"URZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓWBudowa chodników pozytywnyZadanie możliwe do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj.
005TrynekŁukasz Chmielewski - radny RO TrynekOgrodzenie i reorganizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Pszczyńskiej 112-118MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHOdbudowa boiska pozytywnyWielkość działki pozwala na uregulowanie kształtu boiska. Zamontowanie piłkochwytów poprawi bezpieczeństwo osób będących w pobliżu, w tym dzieci bawiących się na placu zabaw.
006TrynekŁukasz Chmielewski - radny RO TrynekWycinka starych oraz chorych drzew i stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. NowejZARZĄD DRÓG MIEJSKICHnegatywnyDo Marszałka Województwa Śląskiego skierowany zostanie wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew znajdujących się w złym stanie fitosanitarnym. Po ich wycince nie zostaną jednak wybudowane dodatkowe miejsca postojowe, ale muszą w tym miejscu zostać posadzone nowe drzewa. Szpalery drzew i krzewów w pasach drogowych w dzielnicy Trynek wypełniają bowiem zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Na wskazanym odcinku znajdują się już urządzone miejsca postojowe. Dodać należy także, że przy jednej z największych w Polsce wartości wskaźnika motoryzacji, określającego liczbę samochodów osobowych przypadających na 1000 mieszkańców, w naszym mieście nie ma możliwość zagospodarowania wszystkich pasów drogowych dróg publicznych w taki sposób, aby w całości zostały zaspokojone potrzeby parkingowe użytkowników dróg.
007TrynekŁukasz Chmielewski - radny RO TrynekPodłączenie do miejskiego monitoringu boiska i placów zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 1CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICEnegatywnyStosunkowo wysokie koszty inwestycji i utrzymania. Z analizy przeprowadzonej przez Policję i Straż Miejską wynika, że wskazana lokalizacja nie wyróżnia się szczególnie negatywnie na mapie Gliwic pod względem liczby wykroczeń i przestępstw.
008TrynekRO Trynek - Łukasz Chmielewski Monitoring obejmujący zasięgiem siłownie na wolnym powietrzu oraz plac zabaw przy ul. H. SawickiejCENTRUM RATOWNICTWA GLIWICEnegatywnyStosunkowo wysokie koszty inwestycji i utrzymania. Z analizy przeprowadzonej przez Policję i Straż Miejską wynika, że wskazana lokalizacja nie wyróżnia się szczególnie negatywnie na mapie Gliwic pod względem liczby wykroczeń i przestępstw.
009 - wycofany przez wnioskodawcęTrynekRO Trynek - Łukasz Chmielewski Montaż 3 ławek przy ul. ZubrzyckiegoURZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH
010TrynekRO Trynek - Łukasz Chmielewski Montaż sześciu tablic informacyjnych na ul. Bardowskiego, Żwirki i Wigury, Zubrzyckiego oraz BojkowskiejURZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCHnegatywnyMiasto Gliwice nie montuje ogólnodostępnych tablic informacyjnych ze względu na brak możliwości kontroli pozostawianych na nich treści. Rada Osiedla może wystąpić do Biura Prezydenta i Rady Miasta o przekazanie środków na ustawienie tablic w ramach budżetu przeznaczonego dla Rad Osiedlowych, a następnie monitorować stan tablic.
011KopernikaMaria LasończykBezpieczny i aktywny seniorURZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
negatywnyZadanie przeznaczone do realizacji w roku 2017. Polegać ono będzie na usunięciu drzew powalonych, złamanych, usunięciu krzewów oraz uprzątnięciu terenu - w ramach umowy na "Likwidację dzikich wysypisk". Zieleń zostanie objęta stałym utrzymaniem.
012ZatorzeZofia Trzeszkowska-Nowak - radna RO Zatorze"Fit Zatorze" - całoroczne zajęcia fitnessURZĄD MIEJSKI - WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTAZajęcia fitnesspozytywnyRealizacja zadania ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
013ZatorzeDorota PadołBudowa placu zabaw na podwórku między ulicami Poniatowskiego, Żółkiewskiego, Wolskiego i Czarnieckiego, w obrębie nieczynnej fontanny ("Foki"), rewitalizacja skweru w okolicach fontannyMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHnegatywnyW niedalekiej odległości od wnioskowanego terenu znajduje się miejski, ogólnodostępny plac zabaw przy ul. H. Bienka (ok. 700 m) oraz zmodernizowany plac zabaw w Lesie Komunalnym (ok. 1000 m).
014SzobiszowiceAndrzej PareckiBudowa drogi dla rowerów przy ul. Tarnogórskiej od Radiostacji do ul. GrottgeraZARZĄD DRÓG MIEJSKICHnegatywnyZadanie wieloletnie. Ze względu na zagęszczenie uzbrojenia terenu oraz konieczność "pogodzenia" ruchu samochodowego i rowerowego zadanie to wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej, a także uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. W przypadku realizacji zadania należałoby zlikwidować istniejące miejsca postojowe. Dodatkowo, może także zaistnieć potrzeba wycinki drzew.
015BojkówTomasz HerudBudowa drogi dla rowerów i chodnika przy ul. Bojkowskiej, tj. od przystanku "Bojków Szyb" do ul. SiennejZARZĄD DRÓG MIEJSKICHnegatywnyWykonana dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Bojkowskiej - Rolników na rondo pięciowlotowe uwzględnia dwukierunkową drogę rowerową po stronie zachodniej (od ul. Rzepakowej do Spacerowej) oraz chodnika po stronie wschodniej (kontynuacja odcinka już wykonanego). Przy ul. Bojkowskiej jest wybudowana dwukierunkowa droga rowerowa po stronie zachodniej, która będzie kontynuowana zgodnie ze wspomnianą dokumentacją. Realizację przewidziano na 2019 r. Budowa drogi po stronie wschodniej to konieczność rozbiórki nowego chodnika. Brak jest także ciągłości postulowanej drogi w kierunku Bojkowa, a przejazd przez ul. Bojkowską zlokalizowany jest na wysokości przystanku autobusowego "Bojków Szyb".
016SikornikTomasz HerudBudowa drogi dla rowerów przy ul. Kosów, tj. od ul. Pliszki do al. SikornikZARZĄD DRÓG MIEJSKICHnegatywnyZadanie wieloletnie. Konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji. Ze względu na znaczne różnice wysokości terenu wymagana jest rozbiórka nasypu i zabezpieczenia skarpy. Niwelacja terenu może spowodować zajęcie nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej. Należy również wyciąć ok. 10 drzew. Szacunkowa wartość zadania to ok. 550 000 zł, co stanowi kwotę przekraczającą budżet przewidziany dla osiedla Sikornik.
017PolitechnikaTomasz HerudPumptrack - plac zabaw dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy w Parku ChrobregoMIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCHnegatywnyWykonano dokumentację projektową kompleksowego zagospodarowania Parku Chrobrego oraz otrzymano pozwolenie na budowę. Projekt nie przewiduje budowy pumptracku. Poddana pod głosowanie zostanie budowa pumptracku obok Parku Chrobrego - w bezpośrednim sąsiedztwie lodowiska.
018SośnicaMieszkaniec GliwicBudowa drogi dla rowerów przy ul. Sikorskiego, tj. od granicy z Zabrzem do torów kolejowychZARZĄD DRÓG MIEJSKICHnegatywnyZadanie wieloletnie. Konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji. Rozbudowa pasa drogowego ul. Sikorskiego o drogę rowerową, wymaga zajęcia części nieruchomości poza pasem drogowym, przebudowy oświetlenia ulicznego, przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury, przebudowy ogrodzeń lub likwidacji istniejących miejsc postojowych oraz wycinki drzew.
019TrynekMieszkaniec GliwicBudowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Żwirki i Wigury od ul. Rybnickiej do ul. DzierżonaZARZĄD DRÓG MIEJSKICHnegatywnyZadanie wieloletnie. Konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji. Rozbudowa pasa drogowego ul. Żwirki i Wigury o drogę rowerową wymaga zajęcia części nieruchomości poza pasem drogowym (nieruchomości prywatne), przebudowy oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia lub przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej: wodociągów, sieci energetycznej, teletechnicznej i gazociągu, likwidacji nasypu i zabezpieczenia skarp, przebudowy schodów terenowych, przestawienia lub likwidacji kiosku oraz wycinki drzew i krzewów.
020KopernikaMieszkaniec GliwicBudowa drogi dla rowerów przy ul. Zygmuntowskiej, tj. od ul. Oriona do granicy z ŁabędamiZARZĄD DRÓG MIEJSKICHnegatywnyZadanie wieloletnie. Konieczność opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji. Rozbudowa pasa drogowego ul. Zygmuntowskiej o drogę rowerową wymaga wejścia w teren poza pasem drogowym, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy części przepustu, budowy nasypu oraz wycinki drzew.
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 340 - wyświetlono 20 liczba odsłon strony: 25 941