Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio język migowywydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Urząd Stanu Cywilnego


Zawarcie związku małżeńskiego w USC i jego rejestracja (ślub cywilny)


1. Co powinienem wiedzieć?


Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju. Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi. Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa w usc wynosi miesiąc od dnia złożenia dokumentów dokumentów i zapewnienia. Zapewnienie o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego ważne jest 6 miesięcy od daty złożenia.

1. Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo)  może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

2. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem przeczytaj opis usługi -> Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem
         
3. Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem usc w obecności świadków (dwóch), świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia.

4. Tekst oświadczenia: „Świadomy/świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z... i przyrzekam, że uczynię wszystko,  aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”
Złożenie owych oświadczeń następuje zgodnie z prawem z zachowaniem uroczystej formy, stojąc. 

5. W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza lokalem usc (ale na terenie Gliwic) jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia albo jest pozbawiona wolności.

6. Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik USC może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem, w miejscu zapewniającym zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz zapewniającym bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (dodatkowa opłata).
 
Z powodów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem USC na minimum 3 miesiące przed planowaną datą uroczystości (maksymalny okres zgłoszenia 6 miesięcy).
 
7. Ceremonie ślubne odbywają się w Ratuszu /Rynek/.
Wjazd samochodem na Rynek wymaga zezwolenia Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice, telefon: 32 300 86 72 lub 32 300 86 73, e-mail: zdm@zdm.gliwice.eu


2. Kto może załatwić sprawę?


 • Kobieta: ukończone 18 lat -  /W przypadku nie ukończenia 18 lat, za zgodą sądu opiekuńczego jeśli ukończyła lat 16/,
 • Mężczyzna ukończone 18 lat.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Nupturienci uzgadniają termin zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego. Małżeństwo nie może być zawarte wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów. W uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek o skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Dokumenty wymagane do zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:

  Dokumenty, stwierdzające tożsamość (ważny paszport lub dowód osobisty).


 2. Dokumenty wymagane przy zawarciu związku małżeńskiego:
  dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),osób zawierających związek  małżeński i świadków.


 3. Wzór pełnomocnictwa


 4. (Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu stosownych dokumentów wraz z zapewnieniem strony, czyli zapewnieniem złożonym przed innym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie dla przebywających za granicą. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
Za skrócenie terminu oczekiwania na ślub - 39 zł
Złożenie oświadczeń w innym miejscu niż USC na wniosek przyszłych małżonków dodatkowo - 1000 zł

 

Numer konta, na który należy wpłacać opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego:

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ING BSK S.A. NR 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

 W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Przygotować stosowne dokumenty.Krok 2

Zgłosić się do USC.Krok 3

Wnieść opłatę skarbową lub opłatę dodatkową.Krok 4

Złożyć dokumenty na stanowisku - Rejestracja Małżeństw.Krok 5

Złożyć osobiście przed kierownikiem usc zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i oświadczenia o nazwiskach noszonych po wstąpieniu w związek małżeński.Krok 6

Ustalić datę  zawarcia związku małżeńskiego.Krok 7

Zawarcie związku małżeńskiego - ceremonia ślubna, sporządzenie aktu małżeństwa, wydanie odpisu aktu małżeństwa.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Gliwicach
(parter ul. Zwycięstwa 21).

Informację można uzyskać poprzez kontakt osobisty, korespondencyjny, telefoniczny:
Tel.  32-238-54-54 lub  32-239-12-88.  Fax-32  239 1348
usc@um.gliwice.pl


8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do usc osób zainteresowanych - nupturientów.

1. Pełnomocnictwo w tej sprawie działa tylko przy złożeniu stosownych dokumentów wraz z zapewnieniem strony, czyli zapewnieniem złożonym przed innym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w polskim konsulacie dla przebywających
za granicą. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (wzór pełnomocnictwa do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

2. Pełnomocnictwo przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński- za zezwoleniem sądu (sąd rejonowy) - ślub, gdzie nieobecnego nupturienta zastępuje pełnomocnik. Zezwolenie sądu nie zwalnia osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo od złożenia wymienionych dokumentów a w szczególności zapewnienia złożonego albo w innym usc w kraju lub w polskim konsulacie.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.2016.2064)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.225). 
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2015 poz. 2082)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 180)


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Numer karty: USC.15.10/U


 liczba odsłon strony: 20 161 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP