Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio język migowywydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Urząd Stanu Cywilnego


Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z USC w Gliwicach


logo systemu sekap.plUsługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie
więcej informacji w karcie SEKAP :
- Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

1. Co powinienem wiedzieć?


Kierownik USC wydaje z rejestru stanu cywilnego:
 1. odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, odpisy wielojęzyczne
 2. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Wniosek o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego należy złożyć do wybranego Kierownika USC. Należy podać daty zdarzeń, cel w jakim odpisy zostaną użyte oraz rodzaj odpisu: skrócony, zupełny czy na druku wielojęzycznym.

USC w Gliwicach posiada księgi urodzeń, małżeństw i zgonów od roku 1911 do roku bieżącego.

Księgi za lata 1874-1910 znajdują się w Archiwum Państwowym w Katowicach, Oddział w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 8, tel. 32-231-44-40


2. Kto może załatwić sprawę?


Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej jeżeli jest to konieczne do realizacji ich statutowych zadań.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego


 2. Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).


 3. Dowód opłaty skarbowej.


 4. Wzór pełnomocnictwa


 5. (jeżeli sprawa załatwiana jest przez pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju.)5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Opłaty skarbowe:
- odpis skrócony  - 22 zł
- odpis skrócony - wielojęzyczny - 22 zł
- odpis zupełny - 33 zł

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH    
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.


6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Złożyć wniosek na stanowisku Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego.Krok 2

Przedstawić uprawnienie do odbioru dokumentu, dokument stwierdzający tożsamość.Krok 3

Przedłożyć dowód uiszczonej opłaty skarbowej (opłata pobierana jest w zależności od celu przeznaczenia odpisu).7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta w Gliwicach
(parter ul. Zwycięstwa 21)

Tel.  32-238-54-54, 32-239-12-88, 32-239-12-80
Fax: 32-239-13-48
usc@um.gliwice.pl


8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Wniosek można złożyć osobiście lub korespondencyjnie wraz z dowodem wpłaty, nr PESEL.

Można ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo pisemne. Strona zamieszkała za granicą, jeśli nie ustanowiła pełnomocnika zamieszkałego w kraju jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju (wzór pełnomocnictwa do pobrania wyżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2015 poz. 2082)
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.2016.2064)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015 poz. 225)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015 poz. 194)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.)


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Numer karty: USC.9.7/U


 liczba odsłon strony: 34 470 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP