Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Kultury i Promocji Miasta


Dotacje na realizację zadań z dziedziny kultury i sztuki w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tzw.„mały grant”)


1. Co powinienem wiedzieć?


Dotację celową na realizację zadań publicznych miasta z dziedziny kultury i sztuki o charakterze lokalnym lub regionalnym może otrzymać:
 • organizacja pozarządowa
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów
 • o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
 • o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnia socjalna,
 • spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub klub sportowy będący spółką działającą na podstawie przepisów ustawy o sporcie, który nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Dotacja może zostać przyznana na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, w przypadku gdy:
 • wysokość dotacji na realizację zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,
 • zadanie publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
Łączna wysokość środków finansowych przekazanych przez miasto Gliwice danemu Oferentowi przy stosowaniu niniejszego trybu nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20.000 zł.


2. Kto może załatwić sprawę?


Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego, urząd zleca realizację zadania, po przeprowadzeniu następującej procedury:

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia, oferta jest zamieszczana na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń urzędu,
3) na miejskiej stronie internetowej.

W celu umożliwienia każdemu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłoszenia uwagi dotyczące oferty.

Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, zawarta zostaje umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  Dokumenty wymagane do złożenia oferty realizacji zadania:


  1. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a "mały grant" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego


  2. (poprawnie wypełniony formularz)


  3. W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  Bez opłat.


  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  Pobrać formularz wniosku.  Krok 2

  Wypełnić poprawnie wniosek. Dołączyć wymagany załącznik.  Krok 3

  Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.  Krok 4

  W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego, wnioskodawca otrzymuje informacje o obowiązującej procedurze postępowania  dla trybu art. 19 a.
  W przypadku negatywnej oceny oferty, informacja o tym fakcie jest przekazywana oferentowi w formie pisemnej.  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Promocji Miasta, II piętro, pokój 201 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-84 lub 32-239-11-54. E-mail: kp@um.gliwice.pl


  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


  Wniosek można przesłać pocztą.


  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  Dział III Rozdział 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.).


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Tryb odwoławczy nie występuje.

  Numer karty: KP.6.3/U


   liczba odsłon strony: 5 279 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP