Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Kultury i Promocji Miasta


Patronat Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta (bez wsparcia finansowego)


1. Co powinienem wiedzieć?


W ciągu całego roku organizatorzy przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, społecznym, naukowym, oświatowym i innego rodzaju mogą wnioskować o objęcie przedsięwzięcia patronatem Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia dla promocji miasta Gliwice.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski o patronat należy składać każdorazowo przy każdej edycji przedsięwzięcia. Przyznanie patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed terminem realizacji przedsięwzięcia.

Złożenie pisma nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.2. Kto może załatwić sprawę?


Osoba lub osoby reprezentujące Organizatora przedsięwzięcia.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Do 30 dni – przy złożeniu kompletnego wniosku. W przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień przez wnioskodawcę, czas załatwienia sprawy może się wydłużyć.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  1. We wniosku należy podać informacje dotyczące przedsięwzięcia, w  tym: charakter przedsięwzięcia wraz z krótkim opisem, termin i miejsce realizacji, szczegółowy program lub regulamin (w przypadku konkursu), warunki uczestnictwa (udział bezpłatny, biletowany, za zaproszeniem, itp.).5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Bez opłat.


6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Złożyć wniosek o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta.
Należy szczegółowo opisać przedsięwzięcie – jego cele, czas realizacji, program lub regulamin.Krok 2

Wniosek o przyznanie patronatu należy wysłać na adres Urzędu Miejskiego lub składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta (pok. 245 II piętro) lub Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach.Krok 3

Wnioskodawcy są informowani pisemnie o decyzji Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta. Wnioskodawcy, którzy otrzymują patronat zobowiązani są do informowania współorganizatorów i uczestników przedsięwzięcia o przyznanym wyróżnieniu poprzez:

  • umieszczanie logo miasta Gliwice na materiałach promocyjnych takich jak: plakaty, ulotki, dyplomy, zaproszenia, artykuły prasowe, strony internetowe, materiały konferencyjne,
  • umieszczanie w czasie organizacji imprez baneru zawierającego logo Miasta Gliwice,
  • ogłoszenia w mediach lub ustne podanie tego faktu do wiadomości osób biorących udział w przedsięwzięciu.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Referat Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Zwycięstwa 21
II piętro, pokój 236, tel. 32-239-11-50
e-mail: kp@um.gliwice.pl8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Wniosek można przesłać  pocztą  – należy pamiętać o czytelnym podpisaniu wniosku i szczegółowo opisać przedsięwzięcie – jego cele, czas realizacji, program lub regulamin. Konieczne jest podanie informacji kontaktowych w celu ewentualnych pytań do wniosku.


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.).10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Tryb odwoławczy nie występuje.

Numer karty: KP.9.6/U


 liczba odsłon strony: 5 689 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP