Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Kultury i Promocji Miasta


Nagrody i wyróżnienia sportowe


1. Co powinienem wiedzieć?


Nagrodę lub wyróżnienie w dziedzinie sportu może otrzymać:

a) zawodnik osiągający wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

b) trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkujący w Gliwicach.
 
 1. Nagrody dla zawodników w indywidualnych dyscyplinach sportu mogą być przyznane za osiągnięcia sportowe w systemie czterostopniowym we wszystkich kategoriach wiekowych: 
  • Nagroda I stopnia za zajęcie I-III miejsca na Igrzyskach Olimpijskich,
  • Nagroda II stopnia za zajęcie IV-VI miejsca na Igrzyskach Olimpijskich,  I-III na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,
  • Nagroda III stopnia za zajęcie I-III miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Europy oraz Mistrzostwach Polski,
  • Nagroda IV stopnia za uzyskanie wyniku mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego.
    
 2. Nagrody w zespołowych dyscyplinach sportu mogą otrzymać zawodnicy reprezentujący dyscypliny, w których rywalizacja odbywa na co najmniej trzech ogólnopolskich poziomach rozgrywkowych (warunek dot. liczby poziomów rozgrywkowych nie dotyczy sportu osób niepełnosprawnych). Nagrody mogą być przyznane we wszystkich kategoriach wiekowych w systemie pięciostopniowym: 
  • Nagroda I stopnia za zajęcie I-III miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, 
  • Nagroda II stopnia za zajęcie IV-VI miejsca na Igrzyskach Olimpijskich,  I-III na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, 
  • Nagroda III stopnia za zajęcie I-III miejsca na Mistrzostwach Polski, w Pucharze Polski lub Pucharze Świata oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, 
  • Nagroda IV stopnia za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych, 
  • Nagroda V stopnia za grę i utrzymanie się w tej samej klasie rozgrywek ligowych.
    
 3. W dyscyplinach indywidualnych i w grach zespołowych mogą być przyznane zawodnikom wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe, które uzyskane zostały w prestiżowych międzynarodowych i krajowych zawodach sportowych innych niż podane w pkt. 1 i 2.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać zawodnicy, trenerzy, inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej i kluby zrzeszające zawodników od 1 do 31 stycznia roku następującego po roku w którym został uzyskany wynik sportowy.

Do wniosku należy dołączyć dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.

Wniosek należy wypełnić czytelnie, wypełniając wszystkie rubryki – w tym oświadczenie.

We wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawodnikowi oświadczenie 1a) podpisuje zawodnik pełnoletni, a oświadczenie 1b) opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego.


2. Kto może załatwić sprawę?


Zawodnik, trener, inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej lub w imieniu klubu sportowego – osoba lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Termin składania wniosków: od 1 do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym został uzyskany wynik sportowy.

Termin rozstrzygnięcia i przyznania nagród i wyróżnień: do końca I półrocza.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


  Nagroda lub wyróżnienie dla zawodnika:


  1. Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


  2. UWAGA!
   Należy pamiętać o tym, aby oświadczenie 1a) znajdujące się we wniosku zostało podpisane czytelnie przez zawodnika, a w przypadku zawodników niepełnoletnich, aby oświadczenie 1b) zostało podpisane czytelnie przez opiekuna prawnego zawodnika.


  3. Dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.  Nagroda lub wyróżnienie dla trenera lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej:


  1. Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej


  2. UWAGA!
   Należy pamiętać o tym, aby oświadczenie znajdujące się we wniosku zostało podpisane czytelnie przez trenera lub inną osobę wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej.


  3. Dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.  5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


  Bez opłat.


  6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?  Krok 1

  Należy uzyskać dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy.  Krok 2

  Wypełnić odpowiednio:
  Formularz wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  lub
  Formularz wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej (druki można pobrać wyżej -> w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty").  Krok 3

  Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

  Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w oryginale.  Krok 4

  Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej. Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia publikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym Gliwice”.  7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


  Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Promocji Miasta – Referat Sportu, II piętro, pokój 256 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-11.
  Mail: kp@um.gliwice.pl  8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


  Wniosek można przesłać  pocztą – należy pamiętać o czytelnym podpisaniu wniosku i oświadczenia w nim zawartego oraz dołączeniu wymaganych załączników.


  9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


  1. Art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami),
  2. Uchwała Nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
  3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-208/11 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.


  10. Skargi i wnioski


  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
  Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.  11. Tryb odwoławczy


  Tryb odwoławczy nie występuje.

  Numer karty: KP.7.2/U


   liczba odsłon strony: 4 222 
  Logo Samorządu Gliwice

  Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

  Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

  boi@um.gliwice.pl

  Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

  Logo systemu SEKAP 

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Urzędu Miejskiego w Gliwicach

  www.sekap.pl

  Logo systemu EPUAP