Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Karty informacyjne 

zawartość strony w postaci pliku audio wydruk do pliku pdf

Karty informacyjne -> Wydział Kultury i Promocji Miasta


Stypendia sportowe


1. Co powinienem wiedzieć?


Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik zamieszkujący w Gliwicach i osiągający wysokie wyniki sportowe.
 1. W dyscyplinach indywidualnych oraz curlingu stypendia mogą otrzymywać zawodnicy, których sukcesy związane z międzynarodowym i krajowym współzawodnictwem sportowym w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium mieszczą się w kategorii:
  • miejsce I–VI w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy seniorów w olimpijskich dyscyplinach sportu,
  • miejsce I–III w Mistrzostwach Polski seniorów oraz w Mistrzostwach Świata lub Europy w kategorii młodzieżowiec lub junior w olimpijskich dyscyplinach sportu oraz w Mistrzostwach Świata lub Europy seniorów w nieolimpijskich dyscyplinach sportu,
  • Mistrzostwo Polski seniorów w nieolimpijskich dyscyplinach sportu oraz miejsce I–III w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w kategorii młodzieżowiec lub junior w nieolimpijskich dyscyplinach sportu.
    
 2. W dyscyplinach zespołowych stypendia mogą otrzymać zawodnicy grający w ligach organizowanych i nadzorowanych przez Polskie Związki Sportowe figurujące w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki w dyscyplinach posiadających minimum trzy poziomy rozgrywkowe (maks. ilość zawodników ubiegających się o stypendium to liczba zawodników występująca w trakcie meczu na boisku + 2).
   
 3. Stypendium może otrzymać również zawodnik (w dyscyplinach indywidualnych lub w grach zespołowych), którego dotychczasowe osiągnięcia sportowe mogą wskazywać na osiąganie w przyszłości wysokich wyników w zawodach sportowych oraz gdy plany jego startów i przygotowań opracowane przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników.
   
 4. Stypendium może otrzymać zawodnik, który w zawodach dla osób niepełnosprawnych uzyskał wysokie wyniki sportowe oraz gdy plany jego startów i przygotowań opracowane przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników.

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych mogą składać zawodnicy i kluby sportowe zrzeszające zawodników, w terminie do końca grudnia i do końca sierpnia.

Do wniosku o stypendium należy załączyć program przygotowań zawodnika opracowany przez właściwy polski związek sportowy lub klub sportowy oraz:
 • oryginał dokumentu potwierdzającego osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy (dotyczy indywidualnych dyscyplin sportowych)
 • potwierdzone przez właściwy związek sportowy uprawnienie zawodnika do reprezentowania klubu (dotyczy zespołowych dyscyplin sportowych).

Wniosek należy wypełnić czytelnie wypełniając, wszystkie rubryki – w tym oświadczenia.

Oświadczenie 1, 2 i 3a podpisuje zawodnik pełnoletni, w przypadku zawodnika niepełnoletniego zawodnik podpisuje oświadczenie 1 i 2, a jego opiekun prawny podpisuje oświadczenie 3b).


2. Kto może załatwić sprawę?


Osoba lub osoby reprezentujące Klub zrzeszający zawodnika lub zawodnik.


3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?


Termin składania wniosków: dwa razy w roku – do 5 lipca i do 5 listopada.

Termin przyznania stypendium: dwa razy w roku – do końca września do końca stycznia roku następnego.


4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?


 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi osiągającemu wysokie wyniki sportowe


 2. UWAGA!
  Należy pamiętać o tym, aby oświadczenia 1,2 i 3a) znajdujące się we wniosku zostały podpisane czytelnie przez zawodnika, a w przypadku zawodników niepełnoletnich, aby oświadczenie 3b) zostało podpisane czytelnie przez opiekuna prawnego zawodnika.


 3. Program przygotowań zawodnika opracowany przez właściwy związek sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika.


 4. UWAGA!
  Program musi zawierać m.in. okres trwania przygotowań, założone cele sportowe, plan treningów oraz startów w zawodach.


 5. W przypadku sportowców uprawiających indywidualne dyscypliny sportowe Dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy (dotyczy indywidualnych dyscyplin sportowych) lub potwierdzone przez właściwy związek sportowy uprawnienie zawodnika do reprezentowania klubu (dotyczy zespołowych dyscyplin sportowych).5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?


Bez opłat.


6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?Krok 1

Należy skompletować wymagane załączniki:

 • program przygotowań zawodnika opracowany przez właściwy związek sportowy lub klub sportowy zrzeszający zawodnika,
 • dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wydany przez właściwy polski związek sportowy (dotyczy indywidualnych dyscyplin sportowych) lub potwierdzone przez właściwy związek sportowy uprawnienie zawodnika do reprezentowania klubu (dotyczy zespołowych dyscyplin sportowych).Krok 2

Wypełnić wniosek o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi osiągającemu wysokie wynik sportowe.Krok 3

Komplet dokumentów złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta lub wysłać pocztą na adres: Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Wszystkie dokumenty muszą być dostarczone w oryginale.Krok 4

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej. Wykaz zawodników, którzy otrzymali stypendia sportowe publikowany jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym Gliwice”.7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?


Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Wydziale Kultury i Promocji Miasta – Referat Sportu, II piętro, pokój 256 lub telefonicznie pod numerem 32-239-12-11.
mail: kp@um.gliwice.pl8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?


Wniosek można przesłać pocztą – należy pamiętać o czytelnym podpisaniu wniosku i oświadczeń w nim zawartych oraz dołączeniu wymaganych załączników.


9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?


 1. Art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami),
 2. Uchwała Nr  XL/855/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe,
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5782/2014 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie: określania wzoru oraz zasad składania wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.


10. Skargi i wnioski


Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.11. Tryb odwoławczy


Tryb odwoławczy nie występuje.

Numer karty: KP.10.3/U


 liczba odsłon strony: 5 228 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP