Wykryto, że w przeglądarce jest wyłączona obsługa kodu JavaScript.
Ankieta działa i wygląda zdecydowanie lepiej gdy przeglądarka ma włączoną tą opcję.
Nie wypełniono wszystkich wymaganych pól.
Proszę wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną ramką i ponownie zapisać ankietę.
ANKIETA BADAJĄCA SATYSFAKCJĘ KLIENTÓW Z OBSŁUGI W URZĘDZIE
1. W jakim celu był(a) Pan(i) w Urzędzie?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu

2. Na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z poziomu obsługi w Urzędzie Miejskim w Gliwicach? Proszę posłużyć się skalą.
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu3. Na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z następujących kwestii związanych z obsługą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach? W ocenie proszę posłużyć się skalą jak powyżej od 1 (bardzo niezadowolony) do 5 (bardzo zadowolony).
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu4. Czy są jakieś inne czynniki, które wpływają na Pan(i) ogólną ocenę Urzędu, a nie zostały tu wymienione?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu

5. Jak często załatwia Pan(i) sprawy w Urzędzie w ciągu roku?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu6. Czy aby załatwić swoją sprawę czekał Pan(i) w kolejce?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu7. Jeśli tak, to jak długo czekał Pan(i) w kolejce? Proszę podać w minutach
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu


8. Która to była wizyta w ramach tej sprawy?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu


9. Czy sprawa została załatwiona?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu10. Z iloma urzędnikami kontaktował(a) się Pan(i) w celu załatwienia swojej sprawy?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu


11. Ile wynosił łączny czas załatwiania sprawy do teraz?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu

12. Jak Pan(i) ocenia stronę internetową miasta Gliwice - gliwice.eu ?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu


13. Jak Pan(i) ocenia stronę BIPu Urzędu Miejskiego w Gliwicach - bip.gliwice.eu ?
proszę udzielić odpowiedzi na wszystkie pola w tym pytaniu