Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Miejski monitoring wizyjny 

wydruk do pliku pdf

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W MIEJSKIM MONITORINGU WIZYJNYM


1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w miejskim monitoringu wizyjnym jest  Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul.Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

2. Współadministratorami danych z miejskiego monitoringu wizyjnego są:
a) Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2B,
b) Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Gliwicach przy ul. Płowieckiej 31,
c) Straż Miejska w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bolesława Śmiałego 2A,

3. Informacja na temat wspólnych uzgodnień dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratorów zostały ujęte w Zarządzeniu organizacyjnym nr 14/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 stycznia 2019 r.

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na podstawie wymienionych przepisów prawa:
a) Urząd Miasta i Miasto Gliwice - realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym, w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia oraz z art. 92 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym
b) Centrum Ratownictwa Gliwice – realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z:

  • art. 9a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
  • rozdziału 2 § 3 Statutu Centrum Ratownictwa Gliwice,

c) Zarząd Dróg Miejskich - realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z:

  • art. 20 pkt 5, 12, 14 i 20, art. 20b ust. 1 oraz art. 43a ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
  • § 3 ust. 3 pkt 2) i 8); § 4 ust. 5, 13, 27, i 28 Statutu ZDM,

d) Straż Miejska w Gliwicach - realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z:

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), i rejestrowania przy użyciu środków technicznych

5. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować korespondencją e-mail z inspektorami danych w odpowiednich zakresach przetwarzania realizowanych przez:


a)  Urząd Miasta i Miasto Gliwice pod adresem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w  holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54) wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
b) Centrum Ratownictwa Gliwice pod adresem iod@poczta.crg.gliwice.pl
c) Zarząd Dróg Miejskich  pod adresem iod@zdm.gliwice.eu
d) Straż Miejska w Gliwicach  pod adresem iod@sm.gliwice.eu

6. Dane osobowe zbierane są za pomocą kamer miejskiego monitoringu wizyjnego.

7. Dane osobowe przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Okres przechowywania danych (obrazu z monitoringu): do 30 dni od daty zarejestrowania obrazu;

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Administrator nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym te dane zostały zebrane.

12. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. liczba odsłon strony: 919 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP