Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Budżet Obywatelski  

wydruk do pliku pdf

 

budzet_obywatelski_logo

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

 

Od 2 do 23 września można głosować na projekty zaproponowane przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Do głosowania skierowano 145 zadań zaproponowanych przez mieszkańców, w tym 140 projektów dzielnicowych oraz 5 projektów ogólnomiejskich.

Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych formularzach.

Głosowanie jest prowadzone w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.

Na realizację projektów w ramach aktualnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w sumie 6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie i skierowanych do głosowania wynosi 12 929 700 zł.

Jak głosować? - przeczytaj poradnik

Wykaz punktów konsultacyjnych – tam będzie można głosować w formie papierowej

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

Więcej informacji o głosowaniu znajduje się na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Zamieszczono tam m.in. formularze do głosowania. Jest tam udostępniana na bieżąco aktualna liczba oddanych głosów.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 23 października.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania znajduje się poniżej.


Ocena projektów

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania (uwzględnia poniższą korektę)

Korekta do wykazu projektów zakwalifikowanych do głosowania

Wyniki procedury odwoławczej

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury GBO 2020 (wykaz opublikowany 12 czerwca 2019 r. – przed etapem składania odwołań)


Złożone wnioski

Lista wszystkich złożonych wniosków

Powyższa lista zawiera informacje o zgłoszonych projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji, nazwami wydziałów Urzędu Miejskiego/miejskich jednostek organizacyjnych oceniających projekty.


Ogólne zasady

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr III/57/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r.)

Zarządzenie nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020 (uwzględnia poniższą zmianę)

Zarządzenie nr PM-1052/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr PM-401/19

Harmonogram przebiegu procedury GBO w 2019 roku


Przydatne narzędzia

Znajdź osiedle – wyszukiwarka umożliwia Sprawdzenie, na terenie jakiego osiedla znajduje się dana ulica
Znajdź informacje o nieruchomości – w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej można wyszukać informacje o lokalizacji działek będących własnością Miasta Gliwice oraz przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Koszty realizacji przykładowych zadań

Jak złożyć wniosek? - poradnik


LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Więcej informacji o GBO i jego poprzednich edycjach można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale "Gliwicki Budżet Obywatelski". liczba odsłon strony: 16 135 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP