Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Budżet Obywatelski  

wydruk do pliku pdf

 

budzet_obywatelski_logo

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

 

Znamy już wykaz projektów zakwalifikowanych do wrześniowego głosowania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Na liście znalazło się 145 zadań zaproponowanych przez mieszkańców.

Pozytywnie zweryfikowano 140 wniosków dzielnicowych (wśród nich są propozycje z wszystkich 21 gliwickich dzielnic), a także 5 wniosków ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań pojawił się po raz pierwszy). Lista uwzględnia 14 projektów, których oceny zmieniły się z negatywnych na pozytywne po rozpatrzeniu złożonych przez mieszkańców odwołań.


Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania – przeczytaj


Wyniki procedury odwoławczej – przeczytaj


Na realizację projektów w ramach aktualnej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano w sumie 6 216 000 zł (na projekty dzielnicowe 5 816 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 400 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zweryfikowanych pozytywnie i skierowanych do głosowania wynosi 12 929 700 zł. Które z nich zostaną zrealizowane? O tym zadecydują mieszkańcy w głosowaniu zaplanowanym w terminie od 2 do 23 września.


Każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy. Jak zawsze głosowanie będzie prowadzone w formie tradycyjnej – poprzez formularze papierowe (w ponad dwudziestu punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach miasta) oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu.


Głosowanie odbędzie się zgodnie z założeniami określonymi w Uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz Zarządzeniu nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 7 marca 2019 roku w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020. W połowie sierpnia opublikowany zostanie poradnik dla gliwiczan „Jak głosować?”.


Wyniki wrześniowego głosowania poznamy do 23 października. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2020 roku.


Ocena projektów

Wykaz projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury GBO 2020 (wykaz opublikowany 12 czerwca 2019 r. – przed etapem składania odwołań)


Złożone wnioski

Lista wszystkich złożonych wniosków - przeczytaj

Powyższa lista zawiera informacje o zgłoszonych projektach wraz z numerami wniosków, wynikami weryfikacji, nazwami wydziałów Urzędu Miejskiego/miejskich jednostek organizacyjnych oceniających projekty, uzasadnieniami ocen negatywnych, szczegółami dotyczącymi złożonych przez mieszkańców odwołań.


Ogólne zasady

Uchwała nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwały nr III/57/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 lutego 2019 r.)

Zarządzenie nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Harmonogram przebiegu procedury GBO w 2019 roku

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych


Przydatne narzędzia

Znajdź osiedle – wyszukiwarka umożliwia Sprawdzenie, na terenie jakiego osiedla znajduje się dana ulica
Znajdź informacje o nieruchomości – w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej można wyszukać informacje o lokalizacji działek będących własnością Miasta Gliwice oraz przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Koszty realizacji przykładowych zadań

Jak złożyć wniosek? - przeczytaj poradnik


LOGO Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Więcej informacji o GBO i jego poprzednich edycjach można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale "Gliwicki Budżet Obywatelski". liczba odsłon strony: 15 223 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP