Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Inicjatywa lokalna 

wydruk do pliku pdf

Logo

Na początku lutego br. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, określając tryb oraz kryteria oceny wniosków składanych przez mieszkańców Gliwic w ramach GIL. Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w aktualnej edycji zaplanowano łącznie 3 000 000 zł (2 500 000 zł na zadania inwestycyjne oraz 500 000 zł na pozostałe zadania). Wnioski, których realizacja miałaby nastąpić w roku 2020 musiały zostać złożone do 28 czerwca br. W określonym terminie wpłynęło ich 16 (wykaz wszystkich złożonych wniosków znajduje się poniżej).


W pierwszym etapie oceny wniosków, wydział lub jednostka merytoryczna zwracała uwagę na spełnienie 10 kryteriów formalnych, koniecznych do tego, aby proponowane przedsięwzięcie mogło przejść do drugiego etapu oceny.


Wniosków spełniających wymogi formalne złożono 10. Dotyczyły one w zdecydowanej większości zadań inwestycyjnych, w tym 5 z nich miało na celu poprawę warunków na drogach dojazdowych do posesji, a tylko 1 zawierał propozycję wydarzenia dla społeczności lokalnej.


Drugi etap oceny - kwalifikacja wniosku do realizacji na podstawie dwóch grup kryteriów ściśle określonych uchwałą Rady Miasta (potrzeb społeczności lokalnej oraz deklarowanego zaangażowania wnioskodawcy) - zakończył się niepomyślnie dla wszystkich 10 rozpatrywanych projektów. O ile w przypadku przydatności proponowanego przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej w 5 propozycjach została ona w mniejszym czy większym stopniu wykazana, o tyle deklarowane zaangażowanie finansowe, rzeczowe czy w postaci pracy własnej zainteresowanych w przypadku żadnego z wniosków nie osiągnęło poziomu minimalnego.


Tak więc tegoroczna, pierwsza edycja Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej nie wyłoniła zadań, które zostałyby zrealizowane w 2020 r.


Wykaz wszystkich złożonych wniosków wraz z oceną

 Wnioski można składać m.in. w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A oraz elektronicznie, przesyłając na adres e-mail: boi@um.gliwice.pl


Formularz wniosku


W przypadku wniosków zgłoszonych po 28 czerwca 2019 r., ocena stanowiąca podstawę wyboru zadań do realizacji zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Te wnioski mogą być ujęte w budżecie miasta na 2021 rok (i na lata kolejne dla zadań wieloletnich).

 

OGÓLNE ZASADY

Podstawowym aktem prawnym regulującym na poziomie kraju kwestię inicjatyw lokalnych jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z przepisami, Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promować ma bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych we wspomnianej powyżej ustawie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Procedurę Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej dopełniają dwa poniższe dokumenty.

Uchwała Rady Miasta Gliwice nr III/58/2019 z 7 lutego 2019 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Zarządzenie nr PM-616/2019 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej 2020 liczba odsłon strony: 1 006 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP