Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty – zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzież tożsamości

Dowód osobisty – zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzież tożsamości

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzież tożsamości

Co powinienem wiedzieć?

Posiadacz dowodu osobistego, który podejrzewa kradzież tożsamości może zgłosić osobiście organowi dowolnej gminy –  w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego –  fakt nieuprawnionego wykorzystania swoich danych osobowych.

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może również dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

Uwaga!
Celem dokonania zgłoszenia należy przedstawić jeden z następujących dokumentów:

 • potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń (np. policji, prokuraturze) zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
 • dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez organ uprawniony,
 • decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzieży tożsamości można dokonać:

 • w formie pisemnej w siedzibie organu dowolnej gminy na formularzu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
 • w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty – opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym ePUAP – do zgłoszenia załącza się dokument elektroniczny potwierdzający fakt zgłoszenia kradzieży tożsamości do organu ścigania, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu – poprzez użycie udostępnionej na www. obywatel.gov.pl – usługi elektronicznej: Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie swoich danych osobowych (kradzież tożsamości) - unieważnij dowód

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem zgłoszenia do organu gminy –  nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Dowód osobisty jest nieodwracalnie unieważniany w elektronicznym Rejestrze Dowodów Osobistych.

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzieży tożsamości może dokonać:

 • Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) – osobiście.
 • Rodzic, opiekun prawny lub kurator – w imieniu posiadacza dowodu osobistego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od ręki - przy zgłoszeniu na stanowisku.
Niezwłocznie - po otrzymaniu zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Celem dokonania zgłoszenia należy przedstawić jeden z wymienionych dokumentów:
 • potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń (np. policji, prokuratury) zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
 • dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez organ uprawniony,
 • decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
 1. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  - wypełniony formularz, który powinien zawierać własnoręczny, czytelny podpis zgłaszającego.
 2. Dowód osobisty zgłaszającego.
 3. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora – do wglądu – w przypadku zgłoszenia w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku zgłoszenia przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Pełnomocnictwo szczególne do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  – wypełniony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.
 6. Dowód osobisty pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie 4.

Krok 3
Dokonać zgłoszenia w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 4
Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego – niezwłocznie – po unieważnieniu dotychczasowego dowodu osobistego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.
Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.
 • E-mail: so@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie

Zgłoś nieuprawnione wykorzystanie swoich danych osobowych (kradzież tożsamości) – unieważnij dowód - usługa dostępna na stronie OBYWATEL.GOV.PL

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.77/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 07:31:43
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 07:31:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 07:31:43