Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Dostęp do dzienników urzędowych 

wydruk do pliku pdf

godło państwowe
 
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych , Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Dziennik Ustaw wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. W Dzienniku Ustaw ogłaszane są akty normatywne i inne akty prawne. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

Treść elektronicznych dzienników urzędowych jest udostępniona pod poniżej podanym odnośnikiem:

Zgodnie z art. 28a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych w Urzędzie Miejskim zapewnia się do wglądu  Dzienniki Urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego a także udostępnia wydruki aktów prawnych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 956/19 z dnia 23 lipca 2019 w sprawie udostępniania wydruków aktów prawnych.
Na podstawie ww. zarządzenia, pracownicy INFOPUNKTU, znajdującego się w Biurze Obsługi Interesantów, na wniosek klienta udostępniają odpłatnie wydruki aktów prawnych.

Na terenie budynku Urzędu Miejskiego za pośrednictwem terminalu internetowego udostępnia się klientom do wglądu:
Terminal ten, popularnie nazywany kioskiem internetowym, znajduje się przy wejściu od strony ul. Wyszyńskiego - naprzeciw Biura Podawczego.

paragraf symbol Prawo i legislacja:


 liczba odsłon strony: 30 289 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP