Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Co powinienem wiedzieć?

Prezydent Miasta Gliwice (jako organ nadzorujący) prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych, których siedziba mieści się na terenie miasta Gliwice.

W ewidencji zamieszcza się:

 1. nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby;
 2. imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 3. imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 4. informacje o regulaminie działalności i jego zmianach;
 5. informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
 6. informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego;
 7. imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego;
 8. informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków przewidzianych w rozdziale 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach;

Ewidencja jest jawna i udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej organu nadzorującego.
Dokumenty składane do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny.
Stowarzyszenie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, składa organowi nadzorującemu wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, o których mowa w pkt 1) do pkt 8), załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
Stowarzyszenie zwykłe ma także obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, albo członka zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

Kto może załatwić sprawę?

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie albo zarząd stowarzyszenia zwykłego.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych winien zostać załatwiony w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.
Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 2. Dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

Krok 2
Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 3
Odebrać Informację o dokonaniu zmiany danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich
pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wypisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy organ nadzorujący nie zamieści w ewidencji zmienionych danych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Numer karty

SO.60/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:21:22
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:21:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:21:22