Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Co powinienem wiedzieć?

Prezydent Miasta Gliwice (jako organ nadzorujący) prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych, których siedziba mieści się na terenie miasta Gliwice.

W ewidencji zamieszcza się:

 1. nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby;
 2. imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 3. imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 4. informacje o regulaminie działalności i jego zmianach;
 5. informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
 6. informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego;
 7. imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego;
 8. informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków przewidzianych w rozdziale 3 ustawy prawo o stowarzyszeniach;

Ewidencja jest jawna i udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej organu nadzorującego.
Dokumenty składane do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny.
Stowarzyszenie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, składa organowi nadzorującemu wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, o których mowa w pkt 1) do pkt 8), załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
Stowarzyszenie zwykłe ma także obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe, albo członka zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

Kto może załatwić sprawę?

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie albo zarząd stowarzyszenia zwykłego.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych winien zostać załatwiony w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.
Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 2. Dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować Wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

Krok 2
Złożyć przygotowane dokumenty w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu lub w Biurze Podawczym – parter budynku Urzędu Miejskiego, wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 3
Odebrać Informację o dokonaniu zmiany danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich
pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 713).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wypisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy organ nadzorujący nie zamieści w ewidencji zmienionych danych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Stowarzyszenia i kluby sportowe

Numer karty

SO.60/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:21:22
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:21:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:21:22