Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

Dokument zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych

Wniosek o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic(tablicy) rejestracyjnych

Oświadczenie dotyczące profesjonalnej rejestracji pojazdów

Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

Wniosek o wymianę dotychczasowych tablic rejestracyjnych na tablice o zmniejszonych wymiarach

Wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej w związku z kradzieżą/zgubieniem/zniszczeniem tablicy dotychczasowej

Wniosek o wydanie/zwrot dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Oświadczenie właściciela pojazdu marki "SAM"

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego

Wniosek o ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania / skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Wniosek o wydanie zaświadczenia do rejestracji pojazdu z powodu utraty dowodu rejestracyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu znajdującego się w ewidencji pojazdów Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (utrata lub zniszczenie)

Wniosek o dokonanie wpisu/wykreślenia w dokumentach pojazdu informacji na temat zastawu rejestrowego (bankowego)

Wniosek o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w związku z kradzieżą / zgubieniem / zniszczeniem tablic (tablicy) dotychczasowych

Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis o terminie badania technicznego

Wniosek o wymianę dotychczasowych czarnych tablic rejestracyjnych

Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek o zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

Wniosek o wydanie znaków legalizacyjnych dla pojazdu z powodu ich utraty lub zniszczenia

Wniosek o zwrot/elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego