Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

Oświadczenie o nieskazaniu (przedsiębiorca, członkowie zarządu, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową, dyrektor wykonawczy, zarządzający transportem drogowym)

Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (przedsiębiorca, członkowie zarządu, osoby zarządzające spółką jawna lub komandytową, dyrektor wykonawczy, zarządzający transportem drogowym)

Wniosek o wydanie wtórnika wypisu (do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny)

Wniosek o zmianę wypisu do licencji

Aktualny wykaz pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

Aktualizacja danych dotyczących stacji kontroli pojazdów

Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Legitymacja instruktora

Wniosek o dostosowanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Aktualny wykaz pojazdów

Wniosek o wydanie wypisów do uprawnienia (licencja, zezwolenie)

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego

Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Informacja o wygaśnięciu uprawnienia

Wniosek o wydanie wtórnika wypisu

Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia

Aktualizacja dokumentów zgłoszonych do uprawnienia

Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o zmianę licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wniosek o wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (przedsiębiorca, członkowie zarządu) - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, licencja na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym i pojazdem przeznaczonym do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą

Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym (przedsiębiorca, członek zarządu, pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wniosek o udzielenie odstępstwa w toku prowadzonego postępowania w zakresie udzielenia uprawnienia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej

Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym wyznaczonego przez przedsiębiorcę

Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców / zatrudnieniu kierowców

Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną

Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców dotycząca danych ujętych we wniosku o wpis do rejestru OSK

Zmiana zakresu wpisu dokonanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wniosek o skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

Wniosek o skreślenie przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice

Aktualizacja danych dotyczących ośrodka szkolenia kierowców wpisanego do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o nadanie numeru nadwozia/podwozia/ramy w pojeździe wykonanym we własnym zakresie (SAM)

Wniosek o wydanie decyzji kierującej do właściwej stacji kontroli pojazdów celem wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe

Wniosek o nadanie numeru nadwozia/podwozia/ramy