Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Formularze
Formularze
formularz wyszukiwania

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania w trybie art. 19a "mały grant" (obowiązuje dla ofert złożonych do 28 lutego 2019 r.) - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego (obowiązuje dla ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych do 28 lutego 2019 r.)

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego (obowiązuje dla ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.)

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania w trybie art. 19a "mały grant" (obowiązuje dla ofert złożonych od 1 marca 2019 r.) - uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a "mały grant" - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (obowiązuje od 1 marca 2019 r.)

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach patronatu Prezydenta Miasta lub Przedwodniczącego Rady Miasta (wersja WORD)

Wniosek o wsparcie finansowe przedsięwzięcia w ramach patronatu Prezydenta Miasta lub Przedwodniczącego Rady Miasta

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej

Sprawozdanie z realizacji zadań objętych patronatem

Oferta realizacji zadania publicznego (obowiązuje dla konkursów ogłoszonych od 1 marca 2019 r.)