Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia

Adres: ul. Zwycięstwa 21, pokój 421 - IV piętro
          41-100 Gliwice
Kontakt do
sekretariatu wydziału:

 • tel. 32-239-12-47
 • tel. 32-238-54-48
 • fax: 32-239-12-23
 • e-mail: ge@um.gliwice.pl,

 

                                                                                                 UWAGA

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z wirusem wywołującym chorobę COVID-19 i w trosce o Państwa zdrowie, musimy do minimum ograniczyć konieczność osobistego stawiennictwa w urzędzie. W celu zamawiania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prosimy, aby zamówienia realizowane były poprzez usługi sieciowe Wydziału Geodezji i Kartografii opisane poniżej (Internetowy sklep geodezyjny), gdzie można dokonać płatności elektronicznej poprzez BlueMedia. Należy mieć jednak na uwadze, iż realizacja zamówienia materiałów/danych - za pośrednictwem Sklepu - zawierających dane podmiotowe, osobowe - np. wypisu z ewidencji gruntów - wymaga łącznie wykazania się interesem prawnym oraz posiadania Profilu Zaufanego . W przypadku, gdy złożony w Sklepie wniosek wymaga dołączenia pełnomocnictwa (wyłącznie w oryginale), można je przekazać do Urzędu osobiście, poprzez Pocztę Polską lub mailem, jednakże tylko w formie dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym mocodawcy lub poprzez ePUAP z użyciem Profilu Zaufanego mocodawcy. Należy w tym przypadku pamiętać o konieczności wniesienia opłaty skarbowej od każdego stosunku pełnomocnictwa odrębnie dla każdego wniosku. Osobiste dostarczenie dokumentów pełnomocnictwa do Urzędu w wersji papierowej ma miejsce poprzez biuro podawcze.
Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny, w celu umówienia osobistego odbioru dokumentów w wersji papierowej.

 


Usługi sieciowe Wydziału Geodezji i Kartografii - załatwienie sprawy przez internet

Ogłoszenia geodezyjne

Informacje dotyczące nazw ulic oraz obiektów drogowych

Politechnika Śląska w Gliwicach nabór na II stopień studiów na kierunku Geodezja i Kartografia


Kontakt w spawie:

zamawiania map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego (mapy zasadniczej, ewidencyjnej, zbiory baz danych, inne materiały zasobu) oraz informacja w zakresie internetowego sklepu geodezyjnego:

 • tel. 32-239-11-48
 • tel. 32-239-12-01

zgłoszeń prac geodezyjnych, odbioru oklazulowanych map i dokumentów (wykonawcy prac geodezyjnych):

 • tel. 32-239-12-57
 • tel. 32-238-56-19

zamawiania wypisu, wyrysu z rejestru ewidencji gruntów i budynków:

 • tel. 32-238-54-49 - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów
 • tel. 32-238-56-21
 • tel. 32-239-11-08
 • tel. 32-238-54-51
 • tel. 32-238-56-20

ustalenie numeru porządkowego budynku

 • tel. 32-238-55-33

prowadzonych narad koordynacyjnych

 • tel. 32-239-12-49

weryfikacji dokumentacji technicznej z zakresu:
- geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych:

 • tel. 32-239-11-60 - Kierownik Referatu ds Aktualizacji Danych Geodezyjnych
 • tel. 32-238-56-68
 • tel. 32-238-56-69

weryfikacji dokumentacji technicznej z zakresu:
- rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych:

 • tel. 32-239-13-39 - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjej i Kartograficznej
 • tel. 32-238-54-73
 • tel. 32-238-54-12
 • tel. 32-238-56-13

prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu podziałów i rozgraniczeń:

 • tel. 32-238-55-31 - Kierownik ds Podziałów i Rozgraniczeń
 • tel. 32-239-12-65
 • tel. 32-239-12-51

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii - tel. 32-238-54-48
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii - tel. 32-239-12-47


Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek w banku Millennium S.A.

nr 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Opłaty geodezyjne za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wypisy/wyrysy, należy wnosić na rachunek w banku Millennium S.A.

nr  60 1160 2202 0000 0005 0904 4181


 

Pozostałe informacje:
W zakładce "Wirtualne Biuro Obsługi" znajdują się szczegółowe informacje dotyczące następujących procedur:

 • Podział nieruchomości
 • Rozgraniczenie nieruchomości
 • Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego o gruntach oznaczonych/nieoznaczonych jako las
 • Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 • Zmiana - działka, budynek, lokal
 • Ustalenie numeru porządkowego
 • Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice
 • Udostępnienie materiałów zasobu (zamawianie map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego)
 • Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
 • Internetowy sklep geodezyjny (zamawianie map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego, wypisu, wyrysu z rejestru gruntów przez e-sklep)
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćSebastian Ptak
Data wytworzenia informacji2021-03-19 13:48:22
Informację wprowadził do BIPKowalski Krzysztof
Data udostępnienia informacji w BIP2021-03-23 09:09:21
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel23-03-2021 09:13:12
2Zmiana statusu dokumentuKowalski Krzysztof23-03-2021 09:09:21
3Utworzenie dokumentuKowalski Krzysztof19-03-2021 13:48:22