Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Dokonane zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 ze zmianami) 

wydruk do pliku pdf
Szukaj:
-- włącz filtr zaawansowany --

 
DATA WNIOSKUINWESTORNAZWA OBIEKTU (PRZEDMIOT WNIOSKU)ADRES OBIEKTUSPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYDATA WNIESIENIA SPRZECIWU 
17-06-2019Przedsiębiorstwo_Wodociągów_i_Kanalizacji_Sp._z_o._o.Budowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_w_rejonie_budynku_nr_78_przy_ul._Żytniej_ul._Żytnia,_44-100_Gliwice-ikonka karty pozycji
14-06-2019Marta_Jurek,_Marcin_JurekBudowa_budynku_mieszkalnego_jednorodzinnegoGliwice,_ul._Kozielska,_działka_nr_54_obręb_Stare_Gliwice-ikonka karty pozycji
12-06-2019Miejski_Zarząd_Usług_Komunalnychbudowa_toru_dla_rolkarzy_i_wrotkarzy,_obiektów_małej_architektury_wraz_z_budową_wewnętrznej_sieci_oświetlenia_ul._Żernicka,_44-00_Gliwice_(działki_nr_629_1,_629_3_obręb_Żerniki_Las)-ikonka karty pozycji
04-06-2019Polska_Spółka_Gazownictwa_Sp._z_o._o.Budowa_gazociągu_i_przyłącza_gazu_śr_c_o_maksymalnym_ciśnieniu_roboczym_350_KPa_do_istniejącego_budynku_biurowo-magazynowegoGliwice,_ul._Starogliwicka_dz._nr_414,_415_1_i_415_2-ikonka karty pozycji
04-06-2019MAJ_INWESTYCJE_Sp._z_o._o._Budowa_sieci_i_przyłączy___wodociągowych,_kanalizacji_sanitarnej_i_kanalizacji_deszczowej_dla_dwóch_budynków_mieszkalnych_wielorodzinnychul._Górna,_44-100_Gliwice-ikonka karty pozycji
30-05-2019Remondis_Glass_Recycling_Polska_sp._z_o._o.budowa_stacji_transformatorowej_wraz_z_liniami_kablowymi_nN_Gliwice,_ul._Portowa___dz._nr_12_2_obr._Port-ikonka karty pozycji
28-05-2019Polska_Spółka_Gazownictwa_Sp._z_o._o.budowa_sieci_gazowej_i_przyłącza_gazowego_n_c_o_maksymalnym_ciśnieniu_roboczym_2,5_kPa_do_projektowanego_budynku_jednorodzinnegorejon_ul._Tarnogórskiej,_44-100_Gliwice_(działki_nr_444_2,_443_1,_439_2,_439_9_obręb_Żerniki)-ikonka karty pozycji
28-05-2019Polska_Spółka_Gazownictwa_Sp._z_o.o.,_33-100_Tarnów_ul._Bandrowskiego_16Budowa_gazociągu_i_przyłącza_gazu_śr_c_o_maksymalnym_ciśnieniu_roboczym_350_KPa_do_budynku_jednorodzinnego1523_4,_1523_1_obręb_Ostropa_Północ,_w_rej_ul._Daszyńskiego-ikonka karty pozycji
22-05-2019Kamil_Kokoszkabudowa_sieci_wodociągowej,_budowa_przyłączy__wodociągowego,_kanalizacji_sanitarnej_oraz_kanalizacji_deszczowejrejon_ul._Zmkowej_w_Gliwicach_(działki_nr_328_3,_327_2,_338,_67_1,_67_2_obręb_Stare_Łabędy)WYCOFANIE_WNIOSKUikonka karty pozycji
20-05-2019Osiedle_Paryskie_Sp._z_o.o.,_41-804_Zabrze_ul._Srebrna_4Rozbudowa_sieci_kanalizacji_sanitarnej_oraz_sieci_wodociągowej_wraz_z_budową_przyłączydz._nr_448_i_1318_obręb_Stare_Gliwice,_ul._Wjejska-ikonka karty pozycji
14-05-2019Polska_Spółka_Gazownictwa_Sp._z_o.o.,_Budowa_gazociągu_oraz_przylącza_gazu_śr_c_o_maksymalnym_ciśnieniu_roboczym_0,3_MPA_do_budynku_jednorodzinnegodz._nr_410_3,_410_4_i_923_-_obręb_Brzezinka-ikonka karty pozycji
13-05-2019Przedsiębiorstwo_Wodociągów_i_Kanalizacji_Sp._z_o._o.budowa_sieci_kanalizacji_sanitanej_od_ul._Bogatki_do_obwodnicy_zachodniej_w_Gliwicach_-_etap_IIIarejon_ul._Biegusa_w_GliwicachNIE_WNIESIONO_SPRZECIWUikonka karty pozycji
10-05-2019Polska_Spółka_Gazownistwa_Sp._z_o.o.Budowa_gazociagu_oraz_przyłączy_gazu_śr_c_do_budynków_jednorodzinnychdz._nr_361_4,_359,_813_3_-_obręb_Wójtowa_Wieś_w_rejonie_ul._Wójtowskiej-ikonka karty pozycji
25-04-2019Józef_Wnukbudowa_sieci_wodociągowej_i_sieci_kanalizacji_sanitarnej_wraz_z_przyłączami_do_projektowanych_budynków_mieszkalnych_na_działkach_nr_1070_i_1068_3_(obręb_Szobiszowice))ul._Bernardyńska,_44-100_GliwiceNIE_WNIESIONO_SPRZECIWUikonka karty pozycji
25-04-2019Polska_Spółka_Gazownictwa_Sp._z_o._o.budowa_gaszociągu_oraz_przyłączy_gazu_n_c_do_budynków_jednorodzinnych_zloikalizowanych_w_Gliwicach_przy_ul._Stepowej_(działka_nr_467_obręb_Żerniki_Las)ul._Stepowa,_44-100_Gliwice_(działki_nr_467,_464_obręb_Żerniki_Las)NIE_WNIESIONO_SPRZECIWUikonka karty pozycji
18-04-2019Murapol_Projekt_26_Sp._z_o.o.budowa_sieci_wodociągowej_wraz_z_przyłączami_dla_potrzeb_realizaowanych_6_budynków_mieszkalnych_wielorodzinnychdz._nr_78,_79,_80,_82_obręb_Kłodnica,_w_rej_ul._KozielskaNIE_WNIESIONO_SPRZECIWUikonka karty pozycji
18-04-2019Murapol_Projekt_26_Sp._z_o.o.budowa_sieci_kanalizacji_santarnej_wraz_z_przyłączamina_potrzeby_6_realizowanych_budynków_mieszkalnych_wielorodzinnychdz._nr_78,_79,_80,_81,_82_obręb_Kłodnica,_w_rej_ul._Kozielska-ikonka karty pozycji
08-04-2019Polska_Spółka_Gazownictwa_Sp._z_o.o.,_Budowa_gazociągu_i_przyłącza_gazu_śr_c_do_budynku_mieszkalnego_jednorodzinnegodz._nr_521_2_i_521_5_obręb_Ostropa_Północ,_ul._Tokarska-ikonka karty pozycji
25-03-2019Polska_Spółka_Gazownictwa_Sp._z_o.o.Budowa_sieci_gazowej_śr_c_z_przylączami_gazu_dla_realizowanych_budynków_mieszkalnych_jednorodzinnychna_działkach_nr_257_1,_257_4,_257_6,_257_7,_257_8,_792_(obręb_Wójtowa_Wieś)_ul._Stara_CegielniaNIE_WNIESIONO_SPRZECIWUikonka karty pozycji
15-03-2019Venit_Ewa_Przybył_Dariusz_ZboińskiBudowa_sieci_i_przyłączy_wodno-kanalizacyjnych_do_budynków_mieszkalnych_dz._nr_402_i_1215_(obręb_Stare_Gliwice)_w_rej._ul._Łabedzkiej-ikonka karty pozycji
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 221 - wyświetlono 20


 liczba odsłon strony: 49 413