Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Dokonane zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 ze zmianami) 

wydruk do pliku pdf
Szukaj:
-- włącz filtr zaawansowany --

 
DATA WNIOSKUINWESTORNAZWA OBIEKTU (PRZEDMIOT WNIOSKU)ADRES OBIEKTUSPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYDATA WNIESIENIA SPRZECIWU 
12-07-2019GTB Metropolis Sp. z o. o.budowa sieci wodociągowej wraz z zabudową hydrantów na potrzeby inwestycji budowy parku biznesowo - przemysłowegoul. Sowińskiego, 44-100 GLiwice-ikonka karty pozycji
10-07-2019Miejski Zarząd Usług Komunalnychbudowa wewnętrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia wraz z obiektami małej architektury i zagospodarowaniem terenu skweru w rejonie ulic Wrocławskiej, Arkońskiej i Lutyckiej w Gliwicachrejon ul. Arkońskiej i ul. Lutyckiej w Gliwicach-ikonka karty pozycji
09-07-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa gazociągu i przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego przy ul. Lawendowej 2 ul. Lawendowa 2, 44-100 Gliwice-ikonka karty pozycji
09-07-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.Budowa gazociągu i przyłącza gazu śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350kPa do budynku mieszkalnego jednorodzinnegoul. Halicka-ikonka karty pozycji
09-07-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ramach zadania p. n. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40 wraz z przyłączami gazu w Gliwicach ul. Rolników, ul. Sienna dla budynków mieszkalnych" ul. Rolników, ul. Sienna, 44-100 Gliwice-ikonka karty pozycji
08-07-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego ul. Pocztowa, 44-100 Gliwice-ikonka karty pozycji
08-07-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa gazociągu wraz z 14-toma przyłączami do budynków jednorodzinnychGliwice, rej. ul. Toszeckiej-ikonka karty pozycji
25-06-2019Dom100EU Sp. z o.o. Sp.k.Podłączenie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem dwupoziomowymul. Zygmuntowska 3, 44-100 Gliwice-ikonka karty pozycji
25-06-2019Dom100EU Sp. z o.o. Sp.k.Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem dwupoziomowymul. Zygmuntowska 3, 44-100 Gliwice-ikonka karty pozycji
17-06-2019Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 78 przy ul. Żytniej ul. Żytnia, 44-100 Gliwice-ikonka karty pozycji
14-06-2019Marta Jurek, Marcin JurekBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoGliwice, ul. Kozielska, działka nr 54 obręb Stare Gliwice-ikonka karty pozycji
12-06-2019Miejski Zarząd Usług Komunalnychbudowa toru dla rolkarzy i wrotkarzy, obiektów małej architektury wraz z budową wewnętrznej sieci oświetlenia ul. Żernicka, 44-00 Gliwice (działki nr 629/1, 629/3 obręb Żerniki Las)NIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
04-06-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.Budowa gazociągu i przyłącza gazu śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 KPa do istniejącego budynku biurowo-magazynowegoGliwice, ul. Starogliwicka dz. nr 414, 415/1 i 415/2-ikonka karty pozycji
04-06-2019MAJ INWESTYCJE Sp. z o. o. Budowa sieci i przyłączy : wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnychul. Górna, 44-100 Gliwice-ikonka karty pozycji
30-05-2019Remondis Glass Recycling Polska sp. z o. o.budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi nN Gliwice, ul. Portowa dz. nr 12/2 obr. Port-ikonka karty pozycji
28-05-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego n/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2,5 kPa do projektowanego budynku jednorodzinnegorejon ul. Tarnogórskiej, 44-100 Gliwice (działki nr 444/2, 443/1, 439/2, 439/9 obręb Żerniki)NIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
28-05-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16Budowa gazociągu i przyłącza gazu śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 KPa do budynku jednorodzinnego1523/4, 1523/1 obręb Ostropa Północ, w rej ul. Daszyńskiego-ikonka karty pozycji
22-05-2019Kamil Kokoszkabudowa sieci wodociągowej, budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowejrejon ul. Zmkowej w Gliwicach (działki nr 328/3, 327/2, 338, 67/1, 67/2 obręb Stare Łabędy)WYCOFANIE WNIOSKUikonka karty pozycji
20-05-2019Osiedle Paryskie Sp. z o.o., 41-804 Zabrze ul. Srebrna 4budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 448 i 1318 (obręb Stare Gliwice) w rejonie ul. Wiejskiej w Gliwicach dla planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z przebudową odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 448 i 1318 obręb Stare Gliwice, ul. WjejskaNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
14-05-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Budowa gazociągu oraz przylącza gazu śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,35 MPA dla realizowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 410/3, 410/4 i 923 - obręb BrzezinkaNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 230 - wyświetlono 20


 liczba odsłon strony: 50 045