Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

Dokonane zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 ze zmianami) 

wydruk do pliku pdf
Szukaj:
-- włącz filtr zaawansowany --

 
DATA WNIOSKUINWESTORNAZWA OBIEKTU (PRZEDMIOT WNIOSKU)ADRES OBIEKTUSPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWYDATA WNIESIENIA SPRZECIWU 
09-07-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 kPa w ramach zadania p. n. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40 wraz z przyłączami gazu w Gliwicach, ul. Rolników, ul. Sienna dla budynków mieszkalnych" zlokalizowanej w rejonie ul. Rolników i ul. Siennej w Gliwicach (inwestycja na działkach nr 144, nr 668, nr 137/2, obręb Bojków Wschód)ul. Rolników, ul. Sienna, 44-100 GliwiceNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
08-07-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Pocztowej w Gliwicach (inwestycja na działkach nr 610, nr 293/7 i nr 293/1, obręb Ligota Zabrska)ul. Pocztowa, 44-100 GliwiceNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
08-07-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa gazociągu wraz z 14-toma przyłączami do budynków jednorodzinnychGliwice, rej. ul. Toszeckiej-ikonka karty pozycji
25-06-2019Dom100EU Sp. z o.o. Sp.k.Podłączenie do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem dwupoziomowymul. Zygmuntowska 3, 44-100 GliwiceSPRZECIW26-07-2019ikonka karty pozycji
25-06-2019Dom100EU Sp. z o.o. Sp.k.Budowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem dwupoziomowymul. Zygmuntowska 3, 44-100 GliwiceSPRZECIW26-07-2019ikonka karty pozycji
17-06-2019Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku nr 78 przy ul. Żytniej w Gliwicach (inwestycja na działkach nr 1747, nr 1751, nr 1115/2, nr 1116 i nr 1117, obręb Bojków)ul. Żytnia, 44-100 GliwiceNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
14-06-2019Marta Jurek, Marcin JurekBudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegoGliwice, ul. Kozielska, działka nr 54 obręb Stare GliwiceSPRZECIW01-08-2019ikonka karty pozycji
12-06-2019Miejski Zarząd Usług Komunalnychbudowa toru dla rolkarzy i wrotkarzy, obiektów małej architektury wraz z budową wewnętrznej sieci oświetlenia ul. Żernicka, 44-00 Gliwice (działki nr 629/1, 629/3 obręb Żerniki Las)NIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
04-06-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.Budowa gazociągu i przyłącza gazu śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 KPa do istniejącego budynku biurowo-magazynowegoGliwice, ul. Starogliwicka dz. nr 414, 415/1 i 415/2-ikonka karty pozycji
04-06-2019MAJ INWESTYCJE Sp. z o. o. Budowa: sieci wodociągowej wraz z przyłączami (na działkach nr 593 i nr 133, obręb Ligota Zabrska), sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (na działce nr 133, obręb Ligota Zabrska) oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami (na działkach nr 133, nr 134, nr 146, nr 195 i nr 549/2, obręb Ligota Zabrska), dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górnej w Gliwicachul. Górna, 44-100 GliwiceNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
30-05-2019Remondis Glass Recycling Polska sp. z o. o.budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi nN Gliwice, ul. Portowa dz. nr 12/2 obr. PortSPRZECIW04-07-2019ikonka karty pozycji
28-05-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego n/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2,5 kPa do projektowanego budynku jednorodzinnegorejon ul. Tarnogórskiej, 44-100 Gliwice (działki nr 444/2, 443/1, 439/2, 439/9 obręb Żerniki)NIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
28-05-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16Budowa gazociągu i przyłącza gazu śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 350 KPa do budynku jednorodzinnego1523/4, 1523/1 obręb Ostropa Północ, w rej ul. DaszyńskiegoNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
22-05-2019Kamil Kokoszkabudowa sieci wodociągowej, budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowejrejon ul. Zmkowej w Gliwicach (działki nr 328/3, 327/2, 338, 67/1, 67/2 obręb Stare Łabędy)WYCOFANIE WNIOSKUikonka karty pozycji
20-05-2019Osiedle Paryskie Sp. z o.o., 41-804 Zabrze ul. Srebrna 4budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 448 i 1318 (obręb Stare Gliwice) w rejonie ul. Wiejskiej w Gliwicach dla planowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z przebudową odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 448 i 1318 obręb Stare Gliwice, ul. WjejskaNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
14-05-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Budowa gazociągu oraz przylącza gazu śr/c o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,35 MPA dla realizowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnegodz. nr 410/3, 410/4 i 923 - obręb BrzezinkaNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
13-05-2019Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.budowa sieci kanalizacji sanitanej od ul. Bogatki do obwodnicy zachodniej w Gliwicach - etap IIIarejon ul. Biegusa w GliwicachNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
10-05-2019Polska Spółka Gazownistwa Sp. z o.o.Budowa gazociagu oraz przyłączy gazu śr/c o max. ciśnieniu roboczym 0,35 MPa dla budynków jednorodzinnychdz. nr 361/4, 359, 813/3 - obręb Wójtowa Wieś w rejonie ul. WójtowskiejNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
25-04-2019Józef Wnukbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych na działkach nr 1070 i 1068/3 (obręb Szobiszowice))ul. Bernardyńska, 44-100 GliwiceNIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
25-04-2019Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.budowa gaszociągu oraz przyłączy gazu n/c do budynków jednorodzinnych zloikalizowanych w Gliwicach przy ul. Stepowej (działka nr 467 obręb Żerniki Las)ul. Stepowa, 44-100 Gliwice (działki nr 467, 464 obręb Żerniki Las)NIE WNIESIONO SPRZECIWUikonka karty pozycji
Wybierz stronę : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wszystkich pozycji 266 - wyświetlono 20


 liczba odsłon strony: 51 322