Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

10

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

"Brzezinka Razem"

3. Daty wpisów do ewidencji

09.10.2017r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

1) Działanie na rzecz lokalnej społeczności w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych, 2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny tradycji regionalnych, ekologii, 3) promocja i popieranie inicjatyw sportowych, edukacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, kulturalnych, 4) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doswiadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, 5) organizowanie imprez, spotkań dla mieszkańców Gliwic.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Obszar województwa śląskiego

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1) Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, 2) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej, 3) współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, 4) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadkach związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestycji miejskich na terenie osiedla Brzezinka w Gliwicach, poprawy lokalnej infrastruktury i warunków życia mieszkańców, 5) pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym, a także utalentowanym dzieciom i młodzieży.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-164 Gliwice, ul. Zamoska 8

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Prezes Zarządu - Krzysztof Czapla, Wiceprezes Zarządu - Tomasz Włoczyk, Sekretarz Zarządu - Andrzej Chodorowski

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Gerard Spyrka, Członke Komisji rewizyjnej - Teresa Polloczek, Członek Komisji Rewizyjnej - Julia Widuch

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała z dnia 03.10.2017 r. o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia "Brzezinka Razem"

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 328