Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

11

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

"Gliwicki Ruch Obrony Terytorialnej"

3. Daty wpisów do ewidencji

20.11.2017r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

- Działanie na rzecz niepodległości Rzeczyspospolitej Polskiej i jej umacniana, - Przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych, - Wychowywanie członków w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna, - Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, - Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, - Uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, - Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, - Upowszechnianie wiedzy w zakresie militarystyki, obronności, wojskowości i technologii.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Teren Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

- Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, - Prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego, - Udział w obchodach i uroczystościach narodowych, - Prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej i informacyjnej, - Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej, - Krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych, - Współpraca z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego, - Reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych, - Współpraca z instytucjami państwowymi tj. policja, straż pożarna, wojsko, Urząd Miasta Gliwice oraz inne jednostki samorządu terytorialnego itp. w zakresie możliwej pomocy tym instytucjom.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Gliwice, ul. Piastowska 32/1

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Prezes: p. Krzysztof Szczerbiński, członkowie Zarządu: p. Grzegorz Moryl i p. Dawid Naczk

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała nr 2/2017 z dnia 28.09.2017 r. o przyjęciu regulaminu i Uchwała nr 4/2017 z dnia 09.11.2017 o zmianie regulaminu Stowarzyszenia

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 320