Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

13

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

"Alter Alrerum Docent"

3. Daty wpisów do ewidencji

27.12.2017r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

a) krzewienie wiedzy o prawach i obowiązkach obywatela, ze szczegónym uwzględnieniem edukacji prawnej dzieci i młodzieży; b) szerzenie szeroko pojętej etykiety, ze szczególnym uwzględnieniem zasad sovoir vivre′u; c) propagowanie właściwych postaw obywatelskich oraz patriotyzmu, z naciskiem na pojęcie honoru; d) przywrócenie uniwersalnych wartości wynikających z filozoficzno - religijnej tradycji kulturowej.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Teren Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

a) prelekcje i pogadanki w placówkach oświatowych; b) inicjowanie oraz popieranie przedsięwzięć pomocnych w realizowaniu celów statutowych (np. spotkania na uczelniach, w instytucjach miejskich, organizacjach pozarządowych); c) krzewienie celów statutowych poprzez postawy własne członków w środowiskach rodzinnych, zawodowych, sąsiedzkich.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-100 Gliwice, ul. Studzienna 6

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel - p. Maria Sławińska

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała nr 2 o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia z dnia 21 wrześna 2017 r.

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 259