Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

14

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie Czyste Gliwice skrót nazwy Czyste Gliwice

3. Daty wpisów do ewidencji

25-01-2018

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce - w szczególności w mieście Gliwice- poprzez: a. monitorowanie aktualnej jakości powietrza; b. informowanie o stanie jakości powietrza; c. upowszechnianie wiedzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza i jego negatywnych konsekwencji; d. działanie na rzecz popularyzacji zachowań ograniczających zanieczyszczenie powietrza; e. współpracę z samorządem, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymii innymi instytucjami o podobnym profilu działalności; f. inne działania zmierzające do realizacji nadrzędnego celu Stowarzyszenia.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Teren Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Realizuje cele wskazane w § 5, Stowarzyszenie opiera swoją działność na społecznej pracy członków oraz wolontariuszy w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 .r poz. 1817 z późn. zm.)

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-105 Gliwice, ul. Sylwestrowa 22

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Prezes Zarządu - Lech Sztandar

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała nr 2 członków założycieli o przyjęciu Regulaminu działalności Stowarzyszenia Czyste Gliwice z dnia 22 stycznia 2018 r.

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 340