Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

17

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Instytut Narodowo - Rojalistyczny Christus Rex

3. Daty wpisów do ewidencji

21.05.2018 r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

a) działanie na rzecz rozpowszechnienia tradycyjnej doktryny Katolickiej, idei narodowej, konserwatywnej oraz monarchistycznej wśród mieszkańców obszarów działania. b) popularyzowanie wiedzy z dziedziny polityki, historii Polski oraz teologii katolickiej wśród społeczeństwa. c) promocja i popieranie idei Katolickiej Nauki Społecznej. d) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi Tradycją Katolicką oraz ideą monarchistyczną i narodową. d) prowadzenie działalności dokumentacyjnej i wydawniczej.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Teren Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, b) prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej, c) współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, d) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji państwowej w przypadku ataków na Kościół Rzymsko-Katolicki oraz Stowarzyszenie, e) wspieranie działań zmierzających do wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym, f) organizowanie działalności kulturalnej, g) inne działania realizujące cele statutowe.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-122 Gliwice, ul. Adama Asnyka 6/6

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel p. Tomasz Jazłowski

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała z dnia 16 maja 2018 r. o przyjęciu Regulaminu Stowarzszenia - Instytut Narodowo-Rojalistyczny Christus Rex

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 209