Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

19

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie "Szachowa"

3. Daty wpisów do ewidencji

19.06.2018r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

1. Ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia, 2. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych, 3. Informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania, 4. Integracja społeczności lokalnej tj. sposób spędzania wolnego czasu, integracja młodego pokolenia oraz inne sposoby integrowania się mieszkańców i ich rodzin.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1. Aktywne działanie w rozwiązywaniu problemów osiedla, 2. Współpraca z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami, podmiotami prawnymi, 3. Współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia, 4. Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających istotny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców gminy, a także opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami mieszkańców, 5. Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych, 6. Prowadzenie strony internetowej służącej przekazywaniu informacji i komunikowaniu się mieszkańców, 7. Prowadzenie działań integrujących mieszkańców.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-100 Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 35

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd: p. Grzegorz Borkowy, p. Krzysztof Homik, p. Maciej Wroniszewski

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała nr 2/3 z dnia 26 kwietnia 2018 r. o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia i Uchwała z dnia 16 czerwca 2018 r. o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Stowarzyszenia.

9. Status organizacji pożytku publicznego

nie

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 194