Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

20

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie "Do Ziemi Obiecanej" im. księdza Andrzeja Szpaka

3. Daty wpisów do ewidencji

07.08.2018r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

a. Popularyzowanie dziedzictwa i działalności salezjanina księdza Andrzeja Szpaka; b. Działalność kulturalna, artystyczna oraz ochrona dóbr kultury i tradycji; c. Działalność oświatowa, edukacyjna, wychowawcza i naukowa.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Obszar Rzeczypospolitej Polski

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

a. organizacja pielgrzymek, warsztatów, zajęć, prelekcji, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, wystaw oraz imprez w zakresie kultury i sztuki, edukacji i działań popularyzacyjnych; b. reklama i wydawnictwo książek, czasopism, broszur, ulotek oraz innych publikacji związanych z realizacją celów Stowarzyszenia; c. współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami badawczymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, w celu pozyskiwania środków pomocowych dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz dla tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym oraz inicjatywnym; d. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących tematyki związanej z działalnością Stowarzyszenia; e. inne wszelkie dopuszczalne prawem formy działania mające wesprzeć, propagować i realizować cele zawarte w punkcie 10.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-100 Gliwice, ul. Wróblewskiego 10.

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd: p. Seweryn Dzierżak - Prezes Zarządu, p. Katarzyna Suchacka-Balwińska - Wiceprezes Zarządu, p. Marzena Koza - Wiceprezes Zarządu.

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnetrznej.

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia zwykłago " Do Ziemi Obiecanej" im. księdza Andrzeja Szpaka z dnia 20 lipca 2018 r.

9. Status organizacji pożytku publicznego

nie

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 216