Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

21

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

"STOP DLA MASZTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PRZY UL. KURPIOWSKIEJ"

3. Daty wpisów do ewidencji

28.08.2018r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

1. Rozpowszechnianie informacji o wpływie masztów telekomunikacyjnych na życie i zdrowie ludzi, 2. Propagowanie informacji o wpływie smogu elektromagnetycznego z telefonii komórkowej na życie i zdrowie ludzi, 3. Upublicznianie wyników badań RAMAZZINI INSTITUTE jednego z najbardziej znanych instytutów naukowych na terenie Unii Europejskiej o związku przyczynowo - skutkowych pomiędzy promieniowaniem elektromagnetycznym charakterystycznym dla masztów telefonii komórkowej a rozwojem chorób nowotworowych.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Gmina Gliwice

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1. Aktywny udział w postępowaniach administracyjnych jak i sądowych dotyczących zatwierdzenia pozwolenia na budowę telefonii komórkowej wraz z kablową linią zasialającą na działce nr 984 przy ul. Kurpiowskiej w Gliwicach. 2. Żądanie sporządzanie raportu dotyczącego wpływu planowanego masztu telekomunikacyjnego przy ul. Kurpiowskiej na działce Nr 984 na życie i zdrowie mieszkańców z uwzględnieniem wyników badań RAMAZZINI INSTITUTE publikowanych w branżowych periodykach takich jak Enviromental Research.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-105 Gliwice ul. Kurpiowska 13A

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawicielem stowarzyszenia jest p. Tomasz Pieniążek

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia zwykłego z dnia 22 czerwca 2018 r. z óźn. zmianą z dnia 24 sierpnia 2018 r.

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 178