Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

24

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Instytut Świadomości Społecznej Alert

3. Daty wpisów do ewidencji

17.10.2018 r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, wykluczonych, bezrobotnych, potrzebujących jakiegokolwiek wsparcia materialnego, psychologicznego i duchowego. 2. Działania pomocowe na rzecz zwierząt, wspieranie działan instytucji oraz organizacji powołanych zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt. 3. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny świadomości społecznej, empatii, ideii niesienia pomocy potrzebującym i skrzywdzonym przez los lub innego człowieka. 4. Promocja i popieranie wszelkich przejawów wspierania innych ludzi i zwierząt. 5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresownymi.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Teren Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, warsztatów, wystaw, koncertów oraz innych imprez. 2. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej. 3. Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 4. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku konieczności pozyskania pomocy i wsparcia z ich strony. 5. Inne działania realizujące cele regulaminu.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 19/7

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel - p. Karolina Perdek

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała z dnia 01.10.2018 r. o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia oraz Uchwała o zmianie pkt. 10 ust.1 i ust. 4 z dnia 15.10.2018 r.

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 168