Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

25

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie Edukacji Quarta Ratio

3. Daty wpisów do ewidencji

28-02-2019

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

1. Inicjowanie i wspieranie projektów propagujących wychowanie w miłości i szacunku do ludzi, zwierząt i roślin. 2. Działania edukacyjne w celu ochrony środowiska naturalnego. 3. Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego, naukowego i duchowego człowieka we wszystkich grupach wiekowych. 4. Poszanowaniu praw człowieka oraz praw zwierząt. 5. Podejmowanie działan z zakresu: - edukacji ekologicznej w mieście, z naciskiem na środowiska wiejskie, - przeciwdziałaniu cierpieniu wszelkich istot żyjących na ziemi, - edukowaniu ludzi w kierunku zaprzestania zabijania, poniżania i powodowania cierpienia wszelkiego stworzenia, - pomocy i wspieraniu organizacji oraz osób prywatnych niosących pomoc wszelkiemu stworzeniu, - zapobiegania patologiom społecznym, zwłaszcza przejawom zacofania cywilizacyjnego w obszarze współistnienia pomiędzy gatunkami, - ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego, - ekologii, - kontrolowania, komentowania oraz piętnowania poczynań zmierzających do niszczenia środowiska naturalnego. 6. Podejmowanie działań na rzecz osób i stworzeń pokrzywdzonych przez los i innych ludzi. 7. Podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu racjonalnego planowania zaludnienia ziemi. 8. Promowanie edukacji nieformalnej. 9. Animowanie inicjatyw obywatelskich oraz działań promujących postawy patriotyczne. 10. Podejmowanie inicjatyw kulturalnych. 11. Kształtowanie i budzenie świadomości jednostek ludzkich w dziedzinie: uświadomienia i wskazania sposobów na poznawanie swojej prawdziwej natury.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

12. Edukacja polegająca na dostrzeganiu nie tylko istoty ludzkiej, ale także osiągnięcie harmonii we współżyciu z innymi grupami istot na ziemi i tych spoza Ziemi. 13. uświadamianie, iż priorytetem jest edukacja, wiedza i rozwój duchowy. 14. Współpraca z podobnymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Teren Rzeczypospolitej Polskiej

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

-

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 19/7

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel p. Alicja Zeller

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała z dnia 01.03.2019 r.

9. Status organizacji pożytku publicznego

Nie

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 105