Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

26

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia "Polubić konflikt"

3. Daty wpisów do ewidencji

12.04.2019r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

a) propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie, wspieranie rozwoju struktur pokojowego rozwiązywania konfliktów, w tym mediacji, facylitacji, dialogu, komunikacji społecznej, b) edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i przecidziałania przemocy i agresji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, c) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem i respektowaniem praw człowieka.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Obszar województwa śląskiego

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

a) organizowanie i prowadzenie akcji społecznych, b) wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich zmierzających do poprawy organizacji życia społecznego w szczególności rodzin, c) wspieranie realizacji funkcji mediacyjnych realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej [OPS], Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie [PCPR], Ośrodki Interwencji Kryzysowej [OIK] oraz inne placówki i instytucje, d) współpracę z placówkami oświatowymi.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Gliwice, ul. Zygmunta Starego 11A

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Przedstawiciel Paweł Piórkowski

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała z dnia 10 kwietnia 2019 r. o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego Stowarzyszenie na rzecz Porozumienia "Polubić konflikt"

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 66