Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

Wysoki kontrast

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę

Karta pozycji rejestru1. Numer kolejny w ewidencji

30

2. Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie Kupców Na Lipowej

3. Daty wpisów do ewidencji

10.09.2019r.

4.1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

1. Dążenie do modernizacji targowiska. 2. Poprawienie jakości nawierzchni jak również oznaczenie i numeracje stanowisk. 4. Dążenie do sprawiedliwych warunków korzystania z targowiska. 5. Promocja targowiska. 6. Dążenie do uruchomienia radiowęzła na targowisku. 7. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów. 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

4.1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

4.2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za granicą.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1. Organizowanie spotkań. 2. Współdziałanie z innymi organizacjami, przedsiębiorcami oraz samorządem. 2. Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji, administracji samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości.

4.3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego - CIĄG DALSZY

-

5. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 21

6. Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Zarząd: p. Jan Kuprewicz - prezes zarządu, p. Jerzy Fidura - wiceprezes, p. Żaneta Buczyńska - skarbnik

7. Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie nie posiada organu kontroli wewnętrznej

8. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Uchwała nr 02/2019 z dnia 23.08.2019r.

9. Status organizacji pożytku publicznego

NIE

10. Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

-

11. Likwidator stowarzyszenia zwykłego

-

12. Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

-

13. Uwagi

-


 rejestr zmian 
 liczba odsłon strony: 7