Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Geodezja i kartografia 

wydruk do pliku pdf

U W A G A

Szanowni Państwo,

od połowy roku 2018 Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Gliwicach uruchomił usługę sieciową pozwalającą on-line zamówić materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miedzy innymi: mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, a w przypadku użycia Profilu Zaufanego również odebrać dane pobierając je z serwera.

Link do sklepu znajduje się na stronie internetowej gliwice.eu w części pt. "Załatw sprawę w urzędzie" - Internetowy sklep geodezyjny lub  bezpośrednio pod adresem: https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu 

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z możliwościami sklepu, który ma za zadanie uzupełnić ofertę usług sieciowych udostępnianych przez Miasto Gliwice, a w szczególności Wydział Geodezji i Kartografii i zaoszczędzić sporo cennego czasu.

Pragniemy zwrócić również Państwa uwagę na dostępność usług nieodpłatnych, do których linki znajdują się pod pozycją "Kategorie usług bezpłatnych". Znajduje się tam dostęp do portali: Gliwice 3d.pl, Ukośne.pl, Retromapy.pl (więcej informacji znajduje się poniżej). W tym miejscu sprawdzimy również aktualne nazwy zmienionych ulic, ich nawy archiwalne, nazwy rond i estakad oraz nie popełnimy błędu przy operowaniu nieistniejącymi nr budynków, gdyż możemy je w szybki sposób zweryfikować u źródła.

     W przypadku pytań dotyczących obsługi sklepu, prosimy o kontakt pod nr telefonu Wydziału Geodezji i Kartografii: 32 239-12-47 lub poprzez adres mailowy: ge@um.gliwice.pl

Z poważaniem, Zespół Wydziału Geodezji i Kartografii.


Informacje dotyczące nazw ulic:


Usługi sieciowe Wydziału Geodezji i Kartografii:

1. WebEWID, to Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty na danych  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do użytku branżowego. Usługa serwowana jest dla geodetów, rzeczoznawców majątkowych, komorników.

Informacja dla wykonawców geodezyjnych dostępna jest pod nr telefonu
32 239 12 49.
Informacja dla rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych dostępna jest pod nr telefonu 32 239 11 08.

W celu zalogowania  do WebEWID należy wykorzystać aplikację VPN, którą użytkownik otrzymał wraz z umową na dostęp do Systemu Informatycznego Urzędu. Należy zainstalować darmowy Check Point Mobile i dokonać jego konfiguracji.

ewid 


2. InterMap Gliwice, to branżowa usługa sieciowa umożliwiająca odbiór i przekazanie do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego plików bazodanowych wygenerowanych z roboczej bazy danych w toku realizacji prac geodezyjnych.  Informacja dla wykonawców geodezyjnych dostępna jest pod nr telefonu 32 239 12 49.

W celu zalogowania  do InterMap Gliwice należy wykorzystać aplikację VPN, którą użytkownik otrzymał wraz z umową na dostęp do Systemu Informatycznego Urzędu, a następnie kliknąć w ikonę zainstalowanego InterMap Gliwice wpisując adres: https://10.90.1.4

logo intermap gliwice


3. Sklep online, to internetowy sklep geodezyjny, w którym udostępniane są dokumenty oraz dane  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla wszystkich zainteresowanych osób fizycznych i przedsiębiorców oraz prezentowane są dane oraz usługi nieodpłatne. Poprzez sklep zakupić można np.: wypisy, mapę zasadniczą/ewidencyjną, zbiory danych. Link poniżej:

logotyp sklepu internetowego

 

OPIS INTERNETOWEGO SKLEPU GEODEZYJNEGO.

 

Informacja dla użytkowników sklepu internetowego dostępna jest pod nr telefonu 32 239 12 47.

W kategorii usług nieodpłatnych w sklepie internetowym korzystać można z:

- portalu "Gliwice 3d" - jest to kartometryczny (dający możliwość dokonywania pomiaru) model 3d terenu całego miasta Gliwice. Usługa posiada opcję przeglądania cieniowanej rzeźby terenu.

- portalu "Ukośne.pl"jest to kartometryczny (dający możliwość dokonywania pomiaru) widok zagospodarowania miasta Gliwice z perspektywy ukośnej wraz z możliwością jednoczesnego oglądania obiektów w osobnych oknach z kierunków N,S,E,W.

- portalu "Retromapy" - jest to portal porównawczy. Za pomocą suwaka możemy w dwóch częściach ekranu porównywać te same elementy, które zostały odwzorowane na ortofotomapie na przestrzeni kolejnych lat. Obecnie od roku 2003 do 2018.


Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Dobra praktyka w trakcie wznoszenia obiektów budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę. (05.02.2018)

UWAGA użytkownicy WebEWID - 24.09.2018 r.

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem usługi odzyskiwania hasła do WebEWID na podanego przez Państwa  maila informujemy, iż w związku z zasadami  bezpieczeństwem systemu informatycznego urzędu konieczne jest pisemne/mailowe (potwierdzone podpisem elektronicznym) podanie Państwa indywidualnego adresu mailowego, do którego dostęp ma tylko i wyłącznie osoba, która podpisała umowę na dostęp do systemu informatycznego urzędu lub indywidualnego maila pracownika posiadającego swój własny login i hasło do WebEWID w ramach Państwa umowy. Powyższa funkcjonalność zostanie uruchomiona dopiero po podaniu powyżej wspomnianego adresu email.

UWAGA użytkownicy WebEWID

Szanowni Państwo, jesteśmy po zmianie dostawcy usług płatności elektronicznych, które zaczęły ponownie działać od 25.06.2018 r. Nowym dostawcą ww. usług jest firma BlueMedia, zachęcamy Państwa do korzystania z tej formy płatności.

Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice prowadzony jest w systemie EWID 2007. System serwuje usługi sieciowe za pomocą aplikacji WebEWID oraz w zakresie baz danych wymienionych w art. 4 ust. 1a pkt1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługuje użytkowników wewnętrznych poprzez aplikację TurboEWID.
WebEWID jest aplikacją branżową i nie jest ogólnodostępna. W ramach WebEWID funkcjonują następujące portale branżowe: Geodety, Rzeczoznawcy(RCWiN), Komornika, Rejestry IntraEwid, InterMap-Gliwice.

Telefon kontaktowy w sprawie systemu EWID 2007: 32/239 12 47, 32/238 54 48

Adres e-mail w sprawie systemu EWID 2007: ge@um.gliwice.pl

Szanowni Państwo, w dniu 13.06.2017 r. wdrożona została nowa wersja WebEWID.
Adres logowania do WebEWID oraz InterMap Gliwice jest następujący: https://webewid.gliwice.eu

Przy pierwszym logowaniu do WebEWID, na ekrenie, pojawi się prośba o dodanie wyjątku z uwagi na  niebezpieczną stronę internetową. Ponieważ nasze połączenie jest już szyfrowane z uwagi na użycie VPN, zatem proszę potraktować tą stronę jako zaufaną i dodać wyjątek bezpieczeństwa. Proponujemy do obsługi WebEWID wykorzystywać przeglądarkę Mozilla Firefox ESR, która obsługuje skrypt Java, dostępną pod tym linkiem:  (https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/).

Uwaga dotyczy wygaśnięcia certyfikatu VPN do WebEwid.
W przypadku wygaśnięcia certyfikatu VPN należy zwrócić się e-mailem o wystawienie nowego certyfikatu VPN na adres e-mail: ge@um.gliwice.pl . Certyfikat zostanie wystawiony niezwłocznie. Zwrotnie zostanie przesłany e-mail z instrukcją umożliwiającą pobranie nowego certyfikatu VPN.
Informacja w sprawie kont dla
wykonawców geodezyjnych dostępna jest pod nr telefonu 32 239 12 49.
Informacja w sprawie kont dla rzeczoznawców majątkowych i komorników sądowych dostępna jest pod nr telefonu 32 239 11 08.

Do pobrania:

 • Formularz - uprawnienia użytkownika do WebEWID.

 • Umowa dla rzeczoznawców majątkowych
 • Umowa dla wykonawców prac geodezyjnych

Ogłoszenia  Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zastosowanie oznaczenia użytku "Bp".


Pozostałe informacje:

 • W zakładce "Wirtualne Biuro Obsługi" znajdują się szczegółowe informacje dotyczące następujących procedur:
  • Podział nieruchomości
  • Poświadczenie map
  • Rozgraniczenie nieruchomości
  • Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków
  • Ujawnienie/wykreślenie dzierżawy
  • Ustalenie numeru porządkowego
  • Wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów
  • Zamawianie map i materiałów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego, wgląd do mapy
  • Zaświadczenie do celów emerytalnych
  • Zaświadczenie o stanie prawnym nieruchomości według artykułu matrykuły
  • Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej


 liczba odsłon strony: 100 197 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP