Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Konsultacje społeczne 

wydruk do pliku pdf
« powrót na listę ogłoszeń

Konsultacje społeczne zakończone


2019 r.

1. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-159/18

Protokół z konsultacji

 

2.Dotyczy: konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz zmiany uchwały w sprawie zapewnienia placówkom opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-193/19

Protokół z konsultacji

 

3. Dotyczy: konsultacji w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-278/19

Protokół z konsultacji

 

4. Dotyczy: konsultacji z mieszkańcami miasta Gliwice w sprawie zmian w statutach osiedli w Gliwicach

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-293/2019
Protokół z konsultacji

 

5. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Medalu Honorowego Zasłużony dla Gliwic

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-512/2019

Protokół z konsultacji

 

6. Dotyczy: konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach projektu uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu „RODZINA 3+”

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-790/19

Protokół z konsultacji


2018 r.

1. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta w Gliwicach zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5712/18

Protokół z konsultacji

 

2. Dotyczy: konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej dot. wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 3-4 lat pod nazwą „Dobry wzrok, lepszy start”

Protokół z konsultacji

 

3. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5743/18

Protokół z konsultacji

 

4. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta w Gliwicach zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5840/18

Protokół z konsultacji

 

5. Dotyczy: konsultacji w sprawie projektów nowych statutów osiedli w Gliwicach

Uchwała nr XXXIII/754/2017 Rady Miasta Gliwice z 14 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5635/2018

Wyniki konsultacji

 

6. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5924/18

Protokół z konsultacji

 

7. Dotyczy: konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Gliwice zmieniającej uchwałę nr XLV/987/2014 Rady Miasta Gliwice z 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice Programu „Gliwicki Senior 67+ i 75+”.

Protokół z konsultacji

 

8. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Protokół z konsultacji

 

9. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6287/18

Protokół z konsultacji

 

10. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6335/18

Protokół z konsultacji

 

11. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6399/18

Protokół z konsultacji

 

12. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej dot. profilaktyki próchnicy zębów u dzieci pod nazwą „Zdrowy uśmiech”

Protokół z konsultacji

 

13. Dotyczy: konsultacji w sprawie Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6770/18

Protokół z konsultacji

 

14. Dotyczy: konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawach:

 • likwidacji Domu Dziecka nr 4 w Gliwicach,
 • przyjęcia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 2019 – 2021”,
 • przyjęcia „Miejskiego Programu Dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta Gliwice na lata 2019 – 2021”

Protokół z konsultacji

 

15. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 2019”

Protokół z konsultacji

 

16. Dotyczy: konsultacji społecznych w sprawie wyboru do realizacji w 2019 roku zadań jednorocznych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego


2017 r.

1. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr PM-4001/17
Protokół z konsultacji

 

2. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
Protokół z konsultacji

 

3. Dotyczy: konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawach: zmiany Uchwały nr XVI/419/2016 Rady Miasta Gliwice w sprawie utworzenia Domów Dziecka nr 4 i 5 w Gliwicach, zmiany uchwały nr XVI/420/2016 Rady Miasta Gliwice w sprawie nadania Statutów Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach,  zmiany Uchwały nr XXI/537/2016 Rady Miasta Gliwice w sprawie zapewnienia placówkom opiekuńczo - wychowawczym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
Protokół z konsultacji

 

4. Dotyczy: konsultacji społecznych ws przystąpienia Gliwic do metropolii.
Protokół z konsultacji

 

5. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice
Protokół z konsultacji

 

6. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4816/17

Protokół z konsultacji

 

7. Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-5117/17

Protokół z konsultacji

 

8. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany statutu Muzeum w Gliwicach

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5404/17

Protokół z konsultacji

 

9. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5350/17

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o wynikach konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego

Podsumowanie wyników konsultacji - prezentacja

 


2016 r.

1. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr PM-2179/16
Protokół z konsultacji

 

2. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie nadania statutu Muzeum w Gliwicach
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr PM-2180/16
Protokół z konsultacji

 

3. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/729/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka nr 1 w Gliwicach, ul. Toszecka 13a oraz konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka nr 1 w Gliwicach
Protokół z konsultacji

 

4. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla Miasta Gliwice na rok 2016
Protokół z konsultacji

 

5. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie podniesienia wysokości kwoty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną
Protokół z konsultacji

 

6. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
Protokół z konsultacji

 

7. Dotyczy: konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawach:

 • utworzenia Domów Dziecka nr 4 i 5 w Gliwicach,
 • uchylenia uchwały nr XXXV/731/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach, ul. M. Kopernika 109,
 • nadania Statutów Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach

Protokół z konsultacji

 

8. Dotyczy: konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawach:

 • uchylenia uchwały nr XXXV/730/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu placówki opiekuńczo - wychowawczej Dom Dziecka nr 2 w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 19,
 • nadania Statutu Domowi Dziecka nr 2 w Gliwicach

Protokół z konsultacji

 

9. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie nadania statutu Gliwickiemu Teatrowi Muzycznemu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2857/16

Protokół z konsultacji

 

10. Dotyczy: konsultacji społecznych - fakultatywnych dotyczących planowanej inwestycji przeciwpowodziowej na potoku Ostropka
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr PM-2811/16
Protokół z konsultacji

 

11. Dotyczy: konsultacji społecznych projektów uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gliwice
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr PM-2936/16
Protokół z konsultacji

 

12. Dotyczy: konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawach: zmiany uchwały nr XVI/419/2016 Rady Miasta Gliwice z 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Domów Dziecka nr 4 i 5 w Gliwicach, utworzenia Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, nadania Statutu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
Protokół z konsultacji

 

13. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok 2017”
Protokół z konsultacji

 

14. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/445/2016 Rady Miasta Gliwice z 16 czerwca 2016 r.
Protokół z konsultacji

 

15. Dotyczy: konsultacji projektu "Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017"
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr PM-3399/16
Protokół z konsultacji

 

16. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat

Protokół z konsultacji

 

17. Dotyczy: z konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawach:

 • zapewnienia Domów Dziecka nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Gliwicach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
 • zmiany Statutów Domów Dziecka nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Gliwicach,
 • zmiany Statutu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Protokół z konsultacji

 

18. Dotyczy: konsultacji społecznych w sprawie zasad naboru wniosków oraz wyłaniania do realizacji zadań jednorocznych w ramach procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2017 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o wynikach konsultacji społecznych dot. budżetu obywatelskiego

Podsumowanie wyników konsultacji - prezentacja

Zarządzenie Nr PM-3902/16 Prezydenta Miasta Gliwice z 19 grudnia 2016 roku w sprawie zasad budżetu obywatelskiego miasta Gliwice

 

19. Dotyczy: konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr PM-3606/16
Protokół z konsultacji

 


2015 r.

1. Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1773/2015
Protokół z konsultacji

 

2. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie nadania statutu Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr PM-1803/15
Protokół z konsultacji

 

3. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta Gliwice na lata 2016-2018
Protokół z konsultacji

 

4. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Gliwice na lata 2016-2025
Protokół z konsultacji

 

5. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 2016-2018”
Protokół z konsultacji

 

6. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020”
Protokół z konsultacji

 

7. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016”
Protokół z konsultacji

 

8. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Gliwice w zakresie udzielenia osobom starszym dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Protokół z konsultacji

 

9. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gliwicach
Protokół z konsultacji

 

10. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla bezdomnych kobiet i samotnych matek z dziećmi
Protokół z konsultacji

 

11. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie szczegółowych warunków odstąpienia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej
Protokół z konsultacji

 

12. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
Protokół z konsultacji

 

13. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych dla Miasta Gliwice na rok 2015
Protokół z konsultacji

 

14. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/445/2016 Rady Miasta Gliwice z 16 czerwca 2016 r.
Protokół z konsultacji


2014 r.

1. Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 6600/2014
Protokół z konsultacji

 

2. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Gliwice
Protokół z konsultacji

 

3. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice Programu „Gliwicki senior 65+ i 75+”
Protokół z konsultacji

 

4. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2015”
Protokół z konsultacji

 

5. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Gliwice na lata 2015-2018”
Protokół z konsultacji


2013 r.

1. Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 5050/2013
Protokół z konsultacji

 

2. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach
Protokół z konsultacji

 

3. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu nr 4 z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gliwicach
Protokół z konsultacji

 

4. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach
Protokół z konsultacji

 

5. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 2013-2015”
Protokół z konsultacji

 

6. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2014-2019”
Protokół z konsultacji
Protokół z konsultacji

 

7. Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2014”
Protokół z konsultacji


2012 r.

1. Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 3292/12
Protokół z konsultacji


Okres publikacji ogłoszenia : od 22-03-2016 00:00:00 do 31-12-2056 23:59:59


 liczba odsłon strony: 4 841 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP