Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Usługi komunalne, działalność gospodarcza 

wydruk do pliku pdf

Ogłoszenia

Obwieszczenie (dotyczy opracowania "Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Gliwice")

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice.

/pub/html/um/files/Aktualizacja_zalozen_do_planu_zaopatrzenia_w_cieplo_energie_elektryczna_i_paliwa_gazowe_dla_miasta_Gliwice..pdf


Działalność gospodarcza


Usługi komunalne


Pozostałe informacje

 • W zakładce "Wirtualne Biuro Obsługi" znajduje się szczegółowy opis następujących procedur:

  • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  • Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

  • Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

  • Wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

  • Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

  • Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Gliwice

  • Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

  • Wydanie uwierzytelnionego odpisu wpisu/decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

  • Zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (lokal gastronomiczny) lub poza miejscem sprzedaży (sklep)

  • Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych imprez

  • Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

  • Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

  • Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  • Zgłoszenie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

  • Zgłoszenie zawieszenia/wznowienia działalności gospodarczej

  • Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej liczba odsłon strony: 37 618 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP