Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Rozgraniczenie nieruchomości

Podział nieruchomości

Udostępnienie materiałów zasobu

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywać się będą: Po złożeniu wniosku, weryfikacji złożonych dokumentów oraz dokonaniu opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu, narada koordynacyjna odbywa się w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych i dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego o gruntach oznaczonych/nieoznaczonych jako las

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego

Zmiana - działka, budynek, lokal

Ustalenie numeru porządkowego

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

e-sklep geodezyjny

Internetowy sklep geodezyjny Internetowy sklep geodezyjny