Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Usługi Komunalne / Koncepcja projektowa rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice

Koncepcja projektowa rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice

Koncepcja projektowa rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice


 1. Analiza stanu istniejącego i uwarunkowań rozbudowy systemu dróg rowerowych.
 2. Układ drogowy Miasta Gliwice wg studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem występowania korytarzy ruchu rowerowego.
 4. Inwestycje drogowe zrealizowane , realizowane i planowane, na terenie Gliwic w kontekście zamierzeń dotyczących korytarzy ruchu rowerowego.
 5. Analiza liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów na sieci drogowej Miasta Gliwice w latach 2009 – 2012.
 6. Analiza liczby wypadków  z udziałem rowerzystów na sieci drogowej Miasta Gliwice w latach 2009 – 2012.
 7. Istniejące i projektowane (proponowane) trasy  rowerowe na terenie Miasta Gliwice  oraz jednostek administracyjnych sąsiednich (powiatów).
 8. Wstępny schemat głównych osi rozwoju dróg rowerowych na terenie Miasta Gliwice na tle istniejących i projektowanych terenów inwestycyjnych.
 9. Konsultacje społeczne – opis,  wyniki, analizy.
 10. Lokalizacja wylosowanych gospodarstw domowych do przeprowadzenia badań ankietowych.
 11. Konsultacje społeczne – badania ankietowe uzupełniające w miasteczku akademickim - opis,  wyniki, analizy.
 12. Podział tras ze względu na ważność, funkcje; Etapowanie realizacji; Lokalizacja infrastruktury rowerowej.
 13. Standardy infrastruktury rowerowej.
 14. Koncepcja techniczna wraz z analizą kosztową.
 15. Konsultacje, opinie i uzgodnienia z jednostkami i organizacjami zajmującymi się w swojej działalności ruchem rowerowym.
 16. Podział tras rowerowych ze względu na ważność w ogólnym systemie tras rowerowych na terenie Miasta Gliwice.
 17. Podział tras rowerowych ze względu na funkcję  w ogólnym systemie tras rowerowych na terenie Miasta Gliwice.
 18. Przebieg tras według koncepcji oraz etapowanie ich realizacji.
 19. Zakres prac na poszczególnych odcinkach tras rowerowych.
 20. Proponowana lokalizacja infrastruktury rowerowej z uwzględnieniem docelowego układu tras rowerowych.
 21. Proponowana lokalizacja parkingów i stojaków rowerowych z uwzględnieniem docelowego układu tras rowerowych.
 22. Powiązanie tras rowerowych ważniejszymi obiektami historycznymi, turystycznymi i rekreacyjnymi.
 23. Docelowy układ tras rowerowych na tle podziałów własnościowych na terenie Miasta Gliwice.
 24. Analiza konfliktów własnościowych – Działki należące do osób fizycznych, osób prawnych i wspólnot, kolidujące z buforem 6 m wzdłuż trasy rowerowej.
 25. Prognoza docelowego ruchu rowerowego.
 26. Lokalizacja arkuszy pokazujących szczegółową sytuację w ważniejszych miejscach na trasach rowerowych przewidzianych do realizacji w ramach etapu I.
 27. Wizualizacja odcinków i miejsc do których wniesiono uwagi w trakcie uzgodnień z  Radami Osiedli.
 28. Plansza wynikowa uwzględniająca konsultacje i uzgodnienia z Radami Osiedli.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Staszków
Data wytworzenia informacji2021-01-05 12:22:18
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Szafrański
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-05 12:22:18
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuKrzysztof Szafrański05-01-2021 12:22:18