Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Kultura i Sport / Nagrody w dziedzinie Kultury

Nagrody w dziedzinie Kultury

Doroczne nagrody Prezydenta Miasta Gliwice przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.

Przyznawane mogą być za całokształt działalności artystycznej lub osiągnięcia w roku poprzednim zarówno osobom fizycznym zamieszkałym na terenie miasta Gliwice lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie miasta Gliwice.

Do nagród zgłaszani mogą być zarówno artyści uznani, jak i młodzi twórcy, którzy w dniu składania wniosku nie mieli ukończonych 30 lat.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać: instytucje kultury, szkoły o profilu artystycznym, uczelnie, związki twórcze, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające w sferze kultury, indywidualni twórcy, radni Rady Miasta Gliwice.

Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata do nagrody lub nazwę podmiotu, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności (dotyczy nagród za całokształt) lub informacje dotyczące osiągnięć w roku ubiegłym (dotyczy nagród za rok poprzedni), uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie miejskiego, regionalnego, ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięć, z uwzględnieniem aspektu promocyjnego.

Ogłoszenie o konkursie wraz z terminem i sposobem zgłaszania kandydatur oraz informacje o przyznanych nagrodach publikowane są corocznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta.

 

Data rozpoczęcia publikacji: 17-06-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Zagórska
Data wytworzenia informacji2020-12-03 13:27:31
Informację wprowadził do BIPJoanna Zagórska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-06-17
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuJoanna Zagórska03-12-2020 13:27:31