Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych / System nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w budynku przy ul. Zwycięstwa 21

System nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w budynku przy ul. Zwycięstwa 21

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 [1]

Dane Administratora Danych: Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32 239-11-65 lub 32 239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
   

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa pracowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO.

Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane zarejestrowane w systemie są przechowywane przez okres 30 dni, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych:
Każda osoba której dane dotyczą może korzystać z uprawnienia do wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw:
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.
   

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

 

[1]Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2021-01-15 07:26:22
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-15 07:26:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Usunięcie informacji o możliwości wystąpienia za pośrednictwem SEKAPTomasz Bartel16-12-2021 10:04:38
2Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel15-01-2021 13:45:58
3Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel15-01-2021 13:44:10
4Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel15-01-2021 07:59:00
5Zmiany w dokumencieTomasz Bartel15-01-2021 07:59:00
6Utworzenie dokumentuTomasz Bartel15-01-2021 07:26:22