Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Bezpieczeństwo Danych Osobowych / System nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w budynku przy ul. Zwycięstwa 21

System nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w budynku przy ul. Zwycięstwa 21

Informacja szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych [1]

Dane Administratora Danych:
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

 1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
 2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa pracowników Urzędu
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

 1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
 2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane zarejestrowane w systemie są przechowywane przez okres 30 dni, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych:
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:

 1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do cofnięcia zgody:

 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw:
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:

 1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
 2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:
Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt osobisty, pisemny lub elektroniczny.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe:
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r .


[1]Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2021-01-15 07:26:22
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-15 07:26:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja stronyTomasz Bartel03-04-2023 09:47:05
2Aktualizacja informacjiTomasz Bartel28-10-2022 09:24:32
3Aktualizacja danych kontaktowych IODTomasz Bartel11-03-2022 13:43:14
4Usunięcie informacji o możliwości wystąpienia za pośrednictwem SEKAPTomasz Bartel16-12-2021 10:04:38
5Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel15-01-2021 13:45:58
6Zmiana statusu dokumentuTomasz Bartel15-01-2021 13:44:10
7Zmiana tytułu dokumentuTomasz Bartel15-01-2021 07:59:00
8Zmiany w dokumencieTomasz Bartel15-01-2021 07:59:00
9Utworzenie dokumentuTomasz Bartel15-01-2021 07:26:22