Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Urząd Miejski w Gliwicach

 

Nieodpłatna pomoc prawna 

wydruk do pliku pdf

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  • Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
  • Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
  • Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Wykaz dyżurów  na terenie Miasta Gliwice w 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów


1. Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Sośnica ul. Reymonta 18 (radcy prawni)

     poniedziałek-piątek: 11.00-15.00

2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci)

    poniedziałek-piątek: 14.00-18.00

3. Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni  i adwokaci)

    poniedziałek-wtorek 8:00-12:00
    środa- czwartek-piątek 12.30-16.30
__________________________________________________________________
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Punkty prowadzone przez Fundację  Togatus  Pro Bono  z  siedzibą w Olsztynie 
przy ul. Warmińskiej 7/1 obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych


1. Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 2 ul. Partyzantów 25 
    poniedziałek-piątek: 13.15-17.15

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Kopernika 63
    poniedziałek –piątek: 15.00-19.00


NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE


Punkty prowadzone przez  Stowarzyszenie na rzecz Rodziny z siedzibą w Chorzowie przy ul. Omańkowskiej 1 obsługiwane przez adwokatów, radców prawnych:


1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. Gierymskiego 7
    poniedziałek-piątek: 15.00-19.00

 

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 2 ul. Partyzantów 25
    poniedziałek-piątek: 9.00-13.00

__________________________________________________________________

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona umawia się na termin porady telefonicznie pod numerem 517-081-054 w godzinach 8:30 - 10:30


 

Kontrole punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


 


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa liczba odsłon strony: 42 241 
Logo Samorządu Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

Biuro Obsługi Interesantów tel. 32 231 30 41, faks 32 231 27 25

boi@um.gliwice.pl

Identyfikator Podziału Terytorialnego TERYT - 24 66 01 1

Logo systemu SEKAP 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

www.sekap.pl

Logo systemu EPUAP