Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Obsługa klientów w czasie epidemii

Obsługa klientów w czasie epidemii

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gliwicach od dnia 07.06.2021 przywrócono bezpośrednią obsługę stron.

Nie wymagane jest wcześniejsze umówienie się w sprawach związanych z rejestracją urodzenia i rejestracją małżeństwa oraz w sprawach związanych z wydobyciem odpisu z aktu stanu cywilnego.

W powyższych sprawach wejście do Urzędu Stanu Cywilnego jest od ulicy Wyszyńskiego.

W sprawach rejestracji zgonu bezpośrednia obsługa znajduje się od ulicy Zwycięstwa wejście po lewej stronie budynku.

Ponadto informuję, że w ceremonii ślubnej w gliwickim ratuszu może wziąć udział 30 osób ( razem z nowożeńcami, świadkami i urzędnikiem). Do limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI ZWIĘKSZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 21

Utrzymanie przez rząd ograniczeń w pracy urzędów nie pozwala nam na otwarcie Urzędu w formie sprzed epidemii. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom ograniczamy możliwość rezerwacji internetowej do 2 stanowisk i zwiększamy bezpośrednią obsługę klientów w Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21.

Wejście od ul. Zwycięstwa (wejście boczne przy bankomacie)

 • klienci indywidualni - bez umówienia wizyty (klient może załatwić maksymalnie 2 sprawy podczas wizyty) - wymagane pobranie biletu (A) lub (B) z biletomatu - czas oczekiwania na załatwienie sprawy zależny jest od ilości osób w kolejce oraz rodzaju załatwianych spraw.

oraz

 • klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo/ za okazaniem unikalnego kodu wygenerowanego podczas rezerwacji (zgodnie z datą i godziną umówionej wizyty) - stanowisko nr 2 i nr 3
 • klienci indywidualni, którzy zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji do uzupełnienia dokumentacji / wg listy imiennej (zgodnie z datą i godziną umówionej wizyty)

Informujemy, że:

 • obsługa klientów odbywa się w godzinach pracy Urzędu,
 • ostatni klient oczekujący na załatwienie sprawy związanej z rejestracją pojazdów zostanie wpuszczony na salę obsługi 15 minut przed końcem pracy Urzędu,
 • z uwagi na różnorodność spraw załatwianych w Referacie Rejestracji Pojazdów i tym samym różny czas obsługi oczekiwanie w kolejce / zgłoszenie się tuż przed zakończeniem pracy urzędu nie gwarantuje załatwienia sprawy w danym dniu.

Przypominamy o możliwości korzystania z innych dostępnych kanałów komunikacji tj. złożenia wniosków :

 • przez SEKAP, e-PUAP
 • w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego – wejście od ul. Wyszyńskiego
 • doręczenie za pośrednictwem operatora pocztowego

Na stronie internetowej bip.gliwice.eu pod adresem: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne?opis=&moliwo_zaatwienia_sprawy_elektronicznie=&wydzia=Wydzia%C5%82+Komunikacji+-+Referat+Rejestracji+Pojazd%C3%B3w&kategoria_sprawy=&numer_karty= znajdują się karty opisu usług z zakresu rejestracji pojazdów, które pozwolą Państwu na przygotowanie się do wizyty w Urzędzie, do czego zachęcamy.

UWAGA !

Zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego już na terytorium Polski wraz z kopią dowodu zakupu:

można złożyć:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
 • pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego
 • osobiście w Biurze Podawczym – wejście od strony ul. Wyszyńskiego

Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie.

W Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Jasnej obsługiwani są :

 • klient zbiorowy - (3 sprawy i więcej), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty
 • klienci indywidualni.

Dla wygody klientów Urzędu Miejskiego, Wydział Spraw Obywatelskich dostępny jest bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Bez wcześniejszej rezerwacji terminu można też załatwić sprawy z zakresu Praw Jazdy – złożenie wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, prawa jazdy (zmiana ważności, zmiana danych, utrata/zniszczenie dokumentu) oraz złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) i odbiór nowego dokumentu Uwaga! W budynkach Urzędu należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Kasy Urzędu pozostają zamknięte.

Zasady bezpieczeństwa

Po wejściu do budynków Urzędu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz zakryć usta i nos. Warto także mieć własny długopis. Osoby oczekujące na załatwienie sprawy w poczekalni, tj. odpowiednio w holu od ul. Zwycięstwa oraz od ul. Wyszyńskiego, proszone są o zachowanie dystansu społecznego.

Nieczynne Kasy

Kasy Urzędu pozostają zamknięte. Opłaty urzędowe można uiszczać za pomocą:

Informujemy, iż płatności z tytułu podatków od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat przekształceniowych oraz innych można dokonywać przelewem na wskazane numery kont bankowych Urzędu Miejskiego.

Wykaz kont można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bezpośredni link: http://bip.gliwice.eu/numery-kont-bankowych-urzedu-miejskiego).

Wykaz możliwości dokonania najczęstszych opłat.

Pozostałe informacje::

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Bartel
Data wytworzenia informacji2020-09-02 07:59:42
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-02 07:59:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuTomasz Bartel02-09-2020 07:59:42